Wist je dat? Voedingsnijverheid: Loonsverhoging

Op 1 januari 2016 stijgen alle lonen, zowel de effectieve als de sectorale lonen, met € 0,07.

  • Uitzondering voor de nieuwe werknemers in de sector van de vleesconserven
  • De loonsverhoging van € 0,07 is niet van toepassing op de sectorale minimumlonen van bepaalde “risicofuncties” van de deelsector “vleesconserven” voor de arbeiders die zullen aangeworven wordevoedingsnijverheid witn vanaf 1 januari 2016

Daarenboven kan er in de bedrijven met een syndicale delegatie onderhandeld worden over de invulling van de tweede loonenveloppe die 0,3 % van de loonmassa bedraagt.

Indien er geen bedrijfsakkoord gesloten werd, wordt in de bedrijven van de voedingsnijverheid (met uitzondering van de bakkerijen) een jaarlijkse brutopremie van € 80 toegekend vanaf 1 januari 2016.

De jaarlijkse brutopremie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Eind 2016 zullen de sociale partners de toepassing van deze premie evalueren).