De betaling van het loon per overschrijving wordt voortaan de regel!

euroIn principe zal het vanaf 1 oktober 2016 verboden zijn om het loon te betalen van hand tot hand.

De sectoren hebben echter de mogelijkheid om de betaling van hand tot hand te handhaven voor zover die modaliteit voorzien is in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een impliciet akkoord.