Werkgeverstussenkomst bij woon- werkverkeer vanaf 1 februari ’16

Elk jaar op 1 februari worden de tarieven voor vervoerskosten aangepast. Er is een verhoging van 1,41% voor trajacttreinkaarten en halftijdse treinkaarten. Voor het zevende jaar op rij

wijzigt er niets aan de klassieke werkgeversbijdrageregeling. De tariefverhoging van de NMBS heeft enkel gevolgen op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten. Voor de vervoerskostentussenkomst per sector kan je terecht bij Horval.