Handel in Voedingswaren: Kerstpremie

De kerstpremie bedraagt 112,20 euro voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld gedu

Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding tot hun prestaties rende het hele kalenderjaar.

De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand december.

De kerstpremie kan op het vlak van de onderneming  omgezet zijn in andere voordelen, mits ondernemings-cao. Dus, raadpleeg steeds je syndicaal afgevaardigde of  een Sociaal Consulent(e) van Horval West-Vlaanderen.

clark_2_3