Vrijwilligerswerk als werkloze of bruggepensioneerde

Ben je werkloos of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en wens je vrijwilligerswerk te verrichten voor een niet-commerciële organisatie (vzw, openbare instelling, enz.) of voor een privépersoon met behoud van uw uitkeringen?

Vergeet dan niet aangifte te doen via de Werkloosheidsdienst van het ABVV aan de RVA!
De directeur van de RVA zal, op grond van de gegevens van de aangifte, de cumul van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de uitoefening van het vrijwilligerswerk toestaan of weigeren.

Opgelet! Het – zelfs vrijwillig en gratis – verlenen van hulp in de beroepsactiviteit van een bloed- of aanverwant of een andere privé-persoon (bv. de hulp verleend in een handelszaak of ten voordele van een handelsvennootschap) wordt door de RVA nooit aanvaard als vrijwilligerswerk.
Het werk – zelfs onbezoldigd – voor rekening van een werkgever of een handelsvennootschap wordt door de RVA nooit aanvaard als een cumuleerbare onbezoldigde activiteit.

vrijwilligerswerk