Vakantiegeld voor invaliden of de inhaalpremie

Wie langdurig arbeidsongeschikt is heeft recht op een inhaalpremie indien:

  • Op 31 december 2016 minstens 1 jaar arbeidsongeschikt is als werknemer, werkloze of zelfstandige
  • Én in mei 2017 nog steeds arbeidsongeschikt.

De premie wordt automatisch door het ziekenfonds op de rekening gestort, samen met de uitkering voor de maand mei.

Het bedrag is afhankelijk van je statuut (zelfstandige, werknemer/werkzoekende) en indien je als werknemer/werkzoekende langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt dan speelt de gezinssituatie ook een rol.

  • Werknemer/werkzoekende > 1 jaar arbeidsongeschikt: € 314,25
  • Werknemer/werkzoekende > 2 jaar arbeidsongeschikt: € 503,46 – gezinshoofden € 532,46
  • Zelfstandigen > 1 jaar arbeidsongeschikt: € 212,25Afbeelding1