Vergeten je nieuwe (werk)situatie aan te geven aan Horval? Hoogste tijd!

Wij herinneren je eraan dat je ons alle mogelijke wijzigingen dient mee te delen. Nl. iedere verandering van adres, werkgever (of als u werkloos wordt), statuut (halftijds, brugpensioen, pensioen, invaliditeit), beroepscentrale, vakbond enz.

Ben je vorig jaar vergeten te situatie mee te delen? Doe het dan voor eind januari. Eventuele rechtzetting lidgeld kan tot 31 januari. Daarna zal er geen enkele terugbetaling gedaan worden.