Het verschil tussen tijdskrediet algemeen stelstel en stelsel van landingsbanen.

Wat is het verschil tussen het algemeen stelsel en het  stelsel van de landingsbanen inzake tijdskrediet?

Het algemeen stelsel kan worden bekomen ongeacht de leeftijd van de werknemer. De prestaties kunnen op die manier gedurende een bepaalde duur onderbroken of verminderd worden. De maximumduur varieert naargelang het motief waarvoor het tijdskrediet wordt aangevraagd.

Het tijdskrediet landingsbanen laat de werknemers toe hun prestaties met 1/5 of 1/2 te verminderen tot op het moment dat ze met pensioen gaan en dat vanaf de leeftijd van 55 jaar (50 jaar op basis van de uitzonderingen van de cao nr. 103), met eventueel onderbrekingsuitkeringen van de RVA die kunnen worden aangevraagd vanaf de leeftijd van 60 jaar ofwel vanaf 55 jaar  voor zover een sectorale cao werd afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 156.

In geval van een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, moet een ondernemings-cao zijn afgesloten in toepassing van de interprofessionele cao nr. 156.

Wanneer een werkgever niet afhangt van een paritair comité of waarvan het paritair comité niet werkzaam is, is een toetredingsakte tussen de werkgever en de werknemers of een wijziging van het arbeidsreglement van de onderneming vereist om cao nr. 156 toe te passen.

bron: RVA