Praktische handleiding collectieve actie

Het stakingsrecht is een grondrecht dat juridisch erkend wordt in verschillende verdragen en in het Belgische recht. Via deze handleiding willen we militanten, vakbondsafgevaardigden en secretarissen tijdens actiedagen helpen om elke collectieve actie zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Praktische handleiding Collectieve Actie oktober 2021