PC 132: Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte

Werk je in de sector van de technische land- en tuinbouw (PC 132) en ben je langdurig ziek, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding!

Voorwaarden:

 • minimum 1 jaar in dienst is in de sector van de technische land- en tuinbouw
 • langdurige arbeidsongeschiktheid van minstens 4 maanden wegens
  ziekte of ongeval van gemeen recht

Bedrag en duurtijd:

 • De vergoeding bedraagt € 5  per ziektedag vanaf de eerste week van de 5e maand ziekte. De duur is afhankelijk van de anciënniteit:
  • Vanaf 1 jaar anciënniteit : gedurende maximum 4 weken
  • Vanaf 5 jaar anciënniteit : gedurende maximum 13 weken
  • Vanaf 10 jaar anciënniteit : gedurende maximum 26 weken

Meer info bij Horval West-Vlaanderen.