Moeten alle verlofdagen opgenomen zijn voor het einde van het jaar?

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2022 moeten allemaal voor 31 december 2022 zijn opgenomen.

Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.

Daarnaast mag de werkgever de werknemers niet verbieden de resterende vakantiedagen op te nemen. Indien hij dit toch doet, riskeert hij strafrechtelijke sancties.

Wordt het vakantiegeld teruggevorderd bij niet opnemen van alle vakantiedagen?

Arbeiders ontvangen jaarlijks vakantiegeld van de vakantiekas. Dat vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt een arbeider niet alle vakantiedagen op. De vakantiekas zal het vakantiegeld dan ook niet terugvorderen. Maar wie in december een vervangingsinkomen ontvangt (ziekte-uitkering, werkloosheidsvergoeding,…) en nog te nemen vakantiedagen heeft, moet deze eerst opnemen!

Wil je meer weten, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen