2023: Wijzigingen in de regelgeving voor tijdskrediet en thematisch verlof

Vanaf 1 januari 2023 zijn er veranderingen in de toegangsvoorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering voor tijdskrediet, en dit voor alle motieven uitgezonderd landingsbanen. Ook werden leeftijds-en anciënniteitstoeslagen afgeschaft, en dit voor alle verlofstelsels inclusief thematische verloven.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op!  Contact/e-loket (horvalwvl.be)