PC 118: Voedingsnijverheid: Tussenkomst kinderopvang

Elke ouder die werkt in de sector Voedingsnijverheid kan een tussenkomst van 5€ per dag (met een max. van 1.000 € per jaar) krijgen in de kosten voor kinderopvang voor ieder kind tussen 0 en 12 jaar. Voorwaarden:

  • Minstens één dag gewerkt hebben in een bedrijf van de voedingsnijverheid
  • Beroep doen op een erkend kinderdagverblijf of een erkende (naschoolse) opvang

Meer info of hulp bij aanvragen van de tegemoedkoming: neem contact op met ABVV Horval West-Vlaanderen