Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Eindeloopbaandagen

119 horval icoonDe volgende arbeiders beschikken over een aantal extra verlofdagen:

  • 3 betaalde eindeloopbaandagen voor alle arbeiders vanaf 58 jaar die voldoen aan de voorwaarden van SWT op 58 jaar;
  • 5 betaalde eindeloopbaandagen voor alle arbeiders vanaf 60 jaar en met minstens 10 jaar anciënniteit.

Toepassingsmodaliteiten:

  • Het recht op de eindeloopbaandagen wordt geproratiseerd voor de deeltijdse arbeiders;
  • Deze eindeloopbaandagen zijn onderling niet cumuleerbaar (het meest voordelige regime is van toepassing) en worden vastgelegd in onderling overleg tussen werkgever en arbeider.

Jij maakt het verschil

word kandLaat van je horen en stel je kandidaat voor de sociale verkiezingen 2016. Want iedereen kan zich kandidaat stellen. Iedereen die zich wil inzetten voor zijn collega’s en met zijn werkgever in gesprek wil gaan. Later, als afgevaardigde, krijg je de kans om op heel wat terreinen actief te zijn binnen jouw bedrijf. En het leukste? Je staat er niet alleen voor. Want vakbondswerk is ploegwerk.

Stel je kandidaat

 

Jongerendag

HORVAL organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met ABVV Metaal en BTB een jongerendag.
Deze jongerendag gaat door op maandag 22 februari 2016 in het Hotel- en Congrescentrum Bremberg in Haasrode.
Alle jonge militanten (- 35 jaar) zijn uitgenodigd! Vooraf inschrijven noodzakelijk!jongerendag

Horeca: eindejaarspremie op komst!

horeca 01Het Waarborg en Sociaal Fonds betaalt enkel nog eindejaarspremies uit via storting op rekeningnummer.
Indien het Fonds nog niet beschikt over je rekeningnummer ontvang je automatisch een speciaal formulier. Dit formulier moet:
•ondertekend worden door de werknemer;
•gecertifieerd worden door zijn bank;
•en nadien worden teruggestuurd naar het Fonds.
Ben je afgelopen jaar van rekeningsnummer veranderd? Neem dan contact op met Horval WVL voor een speciaal formulier tot mededeling van wijziging
rekening.

Zie hier de procedure tot melden van bankrekeningsnummer

Wist je dat? Voedingsnijverheid: Loonsverhoging

Op 1 januari 2016 stijgen alle lonen, zowel de effectieve als de sectorale lonen, met € 0,07.

  • Uitzondering voor de nieuwe werknemers in de sector van de vleesconserven
  • De loonsverhoging van € 0,07 is niet van toepassing op de sectorale minimumlonen van bepaalde “risicofuncties” van de deelsector “vleesconserven” voor de arbeiders die zullen aangeworven wordevoedingsnijverheid witn vanaf 1 januari 2016

Daarenboven kan er in de bedrijven met een syndicale delegatie onderhandeld worden over de invulling van de tweede loonenveloppe die 0,3 % van de loonmassa bedraagt.

Indien er geen bedrijfsakkoord gesloten werd, wordt in de bedrijven van de voedingsnijverheid (met uitzondering van de bakkerijen) een jaarlijkse brutopremie van € 80 toegekend vanaf 1 januari 2016.

De jaarlijkse brutopremie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Eind 2016 zullen de sociale partners de toepassing van deze premie evalueren).