Horeca: eindejaarspremie op komst!

Het Waarborg en Sociaal Fonds betaalt enkel nog eindejaarspremies uit via storting op rekeningnummer.
Indien het Fonds nog niet beschikt over je rekeningnummer ontvang je automatisch een speciaal formulier. Dit formulier moet:
•ondertekend worden door de werknemer;
•gecertifieerd worden door zijn bank;
•en nadien worden teruggestuurd naar het Fonds.
Ben je afgelopen jaar van rekeningsnummer veranderd? Neem dan contact op met Horval WVL voor een speciaal formulier tot mededeling van wijziging
rekening.

Zie hier de procedure tot melden van bankrekeningsnummer

Handel in Voedingswaren: Kerstpremie

De kerstpremie bedraagt 112,20 euro voor de voltijdse arbeiders die werden tewerkgesteld gedu

Deeltijdse arbeiders ontvangen een premie naar verhouding tot hun prestaties rende het hele kalenderjaar.

De premie wordt uitbetaald in de tweede helft van de maand december.

De kerstpremie kan op het vlak van de onderneming  omgezet zijn in andere voordelen, mits ondernemings-cao. Dus, raadpleeg steeds je syndicaal afgevaardigde of  een Sociaal Consulent(e) van Horval West-Vlaanderen.

clark_2_3

Openingsuren eindejaarsperiode

Tijdens de eindejaarsperiode zijn de openingsuren van onze kantoren aangepast zodat het personeel van Horval West-Vlaanderen de mogelijkheid zou hebben om feestdagen in familiekring door te brengen.

Een overzicht:

Brugge: gesloten op 26 en 30 december, 2 en 6 januari
Izegem: gesloten op maandag 26 december, 2 januari
Roeselare: geen zitdag op 27 december
Oostende: gesloten op 26 en 30 december, 2 januari
Kortrijk: normaal
Menen: normaal
Veurne: geen zitdag op 26 en 30 december, 2 januari
Ieper: geen zitdag op 3 januari

Wensen u een fijn eindejaar toe en eens strijdbaar 2017!

img_1897

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan. Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.

Wil je meer weten over:

  • Tijdkrediet met zorgmotieven
  • Modernisering van tijdkrediet
  • Landingsbanen
  • Tijdkrediet zonder motief

Neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen!

Gelegenheidsarbeid in de groene sectoren, hoe zit dat?

Het aantal dagen dat een gelegenheidsarbeider mag werken in de land- en tuinbouw verschilt van sector tot sector. Een overzicht:

  • 30 dagen gelegenheidsarbeid in de landbouw gedurende gans kalenderjaar (voor de werkgevers, PC 144, )
  • 65 dagen gelegenheidsarbeid in de tuinbouw gedurende gans kalenderjaar ( voor de werkgevers PC. 145 exclusief tuinaanleg )
  • 35 dagen extra in de witloofteelt (dus 100 dagen in totaal)
  • 35 dagen extra in de champignonteelt (dus 100 dagen in totaal) (gedurende het ganse jaar door voor die werkgevers die aanvaard worden in het toekomstplan champignonteelt)
    pic7_up