Wist je dat? Voedingsnijverheid: Loonsverhoging

Op 1 januari 2016 stijgen alle lonen, zowel de effectieve als de sectorale lonen, met € 0,07.

  • Uitzondering voor de nieuwe werknemers in de sector van de vleesconserven
  • De loonsverhoging van € 0,07 is niet van toepassing op de sectorale minimumlonen van bepaalde “risicofuncties” van de deelsector “vleesconserven” voor de arbeiders die zullen aangeworven wordevoedingsnijverheid witn vanaf 1 januari 2016

Daarenboven kan er in de bedrijven met een syndicale delegatie onderhandeld worden over de invulling van de tweede loonenveloppe die 0,3 % van de loonmassa bedraagt.

Indien er geen bedrijfsakkoord gesloten werd, wordt in de bedrijven van de voedingsnijverheid (met uitzondering van de bakkerijen) een jaarlijkse brutopremie van € 80 toegekend vanaf 1 januari 2016.

De jaarlijkse brutopremie wordt uitbetaald volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Eind 2016 zullen de sociale partners de toepassing van deze premie evalueren).

 

Ziek op een feestdag…

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvraag van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.
Heb je vragen rond de regelementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.