Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

De arbeiders ontvangen bij tijdelijke werkloosheid (economische of technische werkloosheid), gedurende 60 dagen per kalenderjaar een bijkomende vergoeding van € 4 per dag (in 2015 € 3,80) bovenop de RVA-uitkering.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds. U kan de aanvraagformulieren verkrijgen op een van de HORVAL WVL-secretariaten.

Er is een specifieke bepaling van toepassing voor de uitzendkrachten.

Raadpleeg uw syndicaal afgevaardigde of neem contact op met HORVAL WVL voor bijkomende informatie.

 

OOK JIJ HEBT EEN MENING!

Is gezondheidszorg een basisrecht voor iedereen?
Mensen in armoede verdienen beter?

BATOET! gaat de controverse aan en stelt de vraag open en bloot: is er nog een draagvlak voor solidariteit? Zijn we nog bereid om winst, welvaart, risico’s, geluk, gezondheid, de planeet,… met elkaar te delen? Of is het ieder voor zich en is ’t leven “vo de rappe”? Geef hier uw mening of via de antwoordkaartjes in onze kantoren.

baboet

 

Werkbaar werk is ook vakbondswerk!

Ben je delegee en zoek je hulp, informatie of inspiratie over werkbaar werk? Klopt dan zeker aan bij de ABVV-diversiteitsconsulenten.

Zij helpen je met enquêtes over werkbaar werk, werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers, informatie over de Vlaamse werkbaarheidsmonitor alle ondersteuning bij de tewerkstelling van allochtonen, personen met een arbeidshandicap, oudere werknemers en jongeren zonder diploma.

Contacteer de ABVV-diversiteitsconsulenten.

Lees praktijkvoorbeelden.

werkbaar werk

 

Petitie tegen Brits wetsvoorstel dat het stakingsrecht nog verder wil inperken

Onze Britse kameraden van het Trades Union Congress (TUC) hebben een petitie opgestart tegen een wetsvoorstel dat het stakingsrecht nog verder wil inperken.
Wij roepen jullie op om de petitie te verspreiden & te ondertekenen.

De petitie kan hier gevonden worden:

https://campaign.goingtowork.org.uk/petitions/david-cameron-don-t-threaten-the-right-to-strike

Daisy

Jeugdvakantie?

De jongere die afstudeert, jonger is dan 25 jaar en ten minste één maand werkt als loontrekkende gedurende het jaar waarin hij zijn studies heeft beëindigd, kan het daarop volgende jaar jeugdvakantie nemen ter aanvulling van zijn onvolledig recht op vakantie. Voor elke jeugdvakantiedag ontvangt hij, ten laste van de werkloosheidsverzekering, een uitkering die 65% bedraagt van zijn begrensd loon. Meer info? Contacteer Horval!

 

We zijn 90 dagen voor de verkiezingsdatum! De verkiezingsprocedure gaat nu echt van start!

De OR of het CPBW (en als die nog niet bestaan de werkgever) moet immers een bericht aanplakken met belangrijke mededelingen:

  • de datum en de uurregeling van de verkiezingen,
  • de benaming en het adres van de technische bedrijfseenheid of bedrijfseenheden waar een CPBW en/of OR wordt opgericht,
  • het aantal mandaten per OR en/of CPBW en per categorie van werknemers,
  • voorlopige kiezerslijsten,
  • lijst met namen van het leidinggevend personeel (+ hun functie), of de plaats waar men deze lijst kan raadplegen,
  • de lijst met namen van kaderleden of de plaats waar deze lijst kan worden geraadpleegd, maar alleen als er een OR wordt verkozen,
  • de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien, de persoon of de dienst die de oproepingsbrieven verzendt of uitdeelt.

Deze informatie is bestemd voor alle werknemers.

De aanplakking mag echter vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Op naar dag X+35: Indienen van de kandidatenlijsten!

dag x