Hoe verwerkt u het lidgeld van de vakbond in uw aangifte?

De vakbondsbijdrage is principieel een aftrekbare beroepsuitgave.
De fiscus maakt een onderscheid tussen vakbondsbijdragen betaald tijdens de uitoefening van een werknemersactiviteit en deze betaald tijdens een periode van werkloosheid.
De vakbondsbijdrage die is betaald in de periode dat u als werknemer loon ontving, kan alleen worden afgetrokken als u uw werkelijke beroepskosten bewijst. De vakbondsbijdrage maakt immers deel uit van haar beroepskosten. Bewijst u uw werkelijke beroepskosten niet, kies dan zoals de meeste werknemers voor de aftrek van de wettelijk kostenforfait, dan is de vakbondsbijdrage begrepen in dat kostenforfait en kan u die bijdrage niet inbrengen bovenop haar kostenforfait.

Maar voor werkloosheidsuitkeringen geldt er geen wettelijk kostenforfait. Van de werkloosheidsuitkering kan dus enkel de werkelijke beroepskosten, hoe beperkt ook, aftrekken. Naast vakbondsbijdragen zijn dat bijvoorbeeld verplaatsingskosten voor het volgen van een opleiding op vraag van de VDAB.

11188193_930910140263474_634347218440099645_nIn dat geval vermindert u uw werkloosheidsuitkering zelf met de vakbondsbijdrage die u betaalde tijdens de periode van haar werkloosheid en geeft u enkel het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering aan, na aftrek dus van de vakbondsbijdrage en eventuele andere beroepskosten. En wat geldt voor gewone werkloosheidsuitkeringen, geldt ook voor werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen). Alleen voor gepensioneerden is de vakbondsbijdrage niet aftrekbaar als beroepskosten.

Keerzijde van de medaille is dat een eventuele ontvangen vakbondspremie belastbaar is.

En waar vindt u terug hoeveel vakbondsbijdrage er werd betaald? Betaalde de vakbond de werkloosheidsuitkering uit, dan reikt zij hiervoor een fiscale fiche uit (fiche 281.13). Het bedrag van de betaalde vakbondsbijdrage wordt dan meestal ook vermeld in het aanhangsel bij die fiche. Aan u dan om na te gaan of dit bedrag ook effectief werd betaald tijdens de periode van werkloosheid

Gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw? Wees in het bezit van je plukkaart!

Wie werkt als seizoenarbeider in de land- en tuinbouwsector moet in het bezit zijn van een gelegenheidsformulier of plukkaart.
Vergeet niet elke werkdag je formulier in te vullen. Eenmaal per week laat je het formulier paraferen door de werkgever.

Let op: Elke seizoenarbeider mag slechts één gelegenheidsformulier per jaar gebruiken. Deze krijg je van de eerste werkgever waarbij ze dat jaar aan de slag gaan.

Vormingsinspanningen bekijken op het bedrijf

In heel wat bedrijven staat de economische en financiële informatie op de agenda van de ondernemingsraden.

De gelegenheid om de vormingsinspanningen te bekijken. Het IPV, Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie. Heeft een interessant tool ontwikkelt om opleidingsinspanningen goed in te vullen. Klik hier voor meer info en de tool.

ipv foto

 

 

Wij veroordelen de herrieschoppers!

Na afloop van de betoging waren er incidenten in de omgeving van het Zuidstation waarbij 8 personen en 2 politiemannen gewond raakten. Wij hopen dat het gerecht snel zal kunnen overgaan tot identificatie van een tiental gemaskerde individuen die zich bij de betoging gevoegd hadden en deze incidenten hebben veroorzaakt.
Het ABVV en HORVAL WEST-VLAANEREN veroordelen het optreden van deze herrieschoppers die van al onze betogingen misbruik maken en niet alleen onze doelstellingen schade toebrengen maar ook en vooral mensen verwonden. Wij hopen dat de gewonden er snel bovenop komen.eruit!

24 mei: nationale betoging

Nog harder werken om minder te verdienen? Nog flexibeler werken om minder tijd te hebben? Nog langer werken om minder pensioen over te houden? Terwijl de facturen maar blijven toestromen? Neen, bedankt. De rek is eruit. Dat maken we samen duidelijk op dinsdag 24 mei.

gedragscode betoging

Dinsdag 24 mei 2016: nationale betoging in gemeenschappelijk front

image

Download het pamflet

U kunt zich als lid inschrijven om mee op te stappen in Brussel via http://www.formdesk.com/abvvhorval/nationalebetogingbrussel

 

De stations en treinen waar het ABVV ondersteuning voorziet:

VERTREK UIT BLANKENBERGE
08u42 – 10u20 (rechtstreeks)
VERTREK UIT BRUGGE
09u32 – 10u48 (rechtstreeks)
09u57 – 11u04 (rechtstreeks)
VERTREK UIT DIKSMUIDE
08u13 – 10u22 (rechtstreeks)
09u13 – 11u04 (overstappen in Gent St-Pieters)
VERTREK UIT IEPER
08u19 – 10u20 (overstappen in Gent St-Pieters)
VERTREK UIT MENEN
08u38 – 10u20 (overstappen in Gent St-Pieters)
VERTREK UIT IZEGEM
08u11 – 10u26 (overstappen in Kortrijk)
08u50 – 10u32 (overstappen in Brugge)
09u10 – 11u04 (overstappen in Lichtervelde en Gent Sint-Pieters)
VERTREK UIT KORTRIJK
09u11 – 10u32 (rechtstreeks)
09u17 – 10u35 (rechtstreeks)
VERTREK UIT LICHTERVELDE
09u30 – 11u04 (overstappen in Gent St-Pieters)
VERTREK UIT OOSTENDE
09u08 – 10u35 (overstappen in Gent St-Pieters)
09u40 – 11u04 (rechtstreeks)
VERTREK UIT ROESELARE
08u43 – 10u32 (rechtstreeks)
08u54 – 10u48 (overstappen in Brugge)
09u18 – 11u04 (overstappen in Lichtervelde en Gent Sint-Pieters)
VERTREK UIT TIELT
08u42 – 10u22 (rechtstreeks)
09u42 – 11u04 (overstappen in Lichtervelde en Gent Sint-Pieters)
VERTREK UIT VEURNE
09u01 – 11u04 (overstappen in Gent St-Pieters)
VERTREK UIT WAREGEM
09u06 – 10u20 (overstappen in Gent St-Pieters)
09u29 – 10u35 (rechtstreeks)