Recht op klein verlet voor het feest van de vrijzinnige jeugd of communiefeest?

Een werknemer mag met behoud van loon afwezig zijn van het werk op de dag van het feest van de vrijzinnige jeugd of de plechtige communie van een van zijn kinderen.

Indien de plechtigheid plaatsvindt op een zondag, een feestdag of een dag waarop er niet gewerkt wordt, dan kan hij deze dag op de voorgaande of de volgende gewone werkdag nemen.

Het recht op klein verlet geldt zowel voor eigen kinderen van de werknemer als voor de kinderen van de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende partner.

 

Let op: voor de eerst communie of lentefeest is er geen recht op klein verlet voorzien

Deze regering werkt met twee maten en twee gewichten

Het ABVV organiseerde vandaag een militantenconcentratie te Brussel om het verzet tegen de asociale regering Michel verder te zetten. Terzelfdertijd gingen er ook acties door in Luik, Charleroi en Namen.

Voor de socialistische vakbond is het nu genoeg geweest. Rudy De Leeuw, voorzitter: “Indien de regering Michel – De Wever evenveel daadkracht zou tonen om de vermogens te belasten dan dat ze aan de dag legt om het leven van de werknemers zuur te maken, dan zouden er geen bijkomende besparingen op kap van de gezinnen nodig zijn”.

De inkt van het begrotingsakkoord is nog niet droog of de minister van Werk kondigt al aan dat er opnieuw zwaar zal moeten gesneden worden. Lees verder…