Syndicale premie Bakkerijsector

Op 1 april start de betaling van de syndicale premie voor leden werkzaam in de bakkerijsector.

Er zijn twee soorten betalingen:

  1. automatische betaling
  2. betaling na afgifte ‘bon syndicale premie’
GEAUTOMATISEERDE BETALING
Horval stort de syndicale premie op uw bankrekening indien u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:
1.    U had vorig jaar een syndicale premie ontvangen;
2.    U bent in regel met uw bijdragen;
3.    U was in de sector tewerkgesteld tijdens de referteperiode;
4.    U hebt een bankrekeningnummer in ons betalingssysteem.
BETALING NA AFGIFTE ‘BON SYNDICALE PREMIE’
Wie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en toch in de sector werkt zal van het Sociaal Fonds een ‘bon syndicale premie’ ontvangen.
HORVAL verzilvert de bon mits voor 1 juli 2014 lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.

 

Referteperiode van betaling: 1 juli 2014 tot 30 juni 2015.

Syndicale premies bakkerijen

Bakkers: Vermijd bloemstof, voorkom bakkersastma

Beroepsastma is de meest voorkomende vorm beroepsmatige longziektes. Het is belangrijk om de oorzaak vast te stellen. Dit is niet altijd eenvoudig. Op nummer één bij de beroepsastma’s staat farinose, een gekende beroepsziekte in het bakkersmilieu. Farinose of bakkersastma wordt veroorzaakt door inademen van bloemstof. Hoe kan je dit vermijden? Lees de tips in de IPV folder of bekijk de IPV didactische video op YouTube.

bakker

Nieuwe brochures!

Op onze Nieuwspagina vindt je volgende brochures:

Speciaal voor jongeren:

Handboek Europese Ondernemingsraden

ETUI (Europees Vakbondsinstituut) heeft onlangs een duidelijk en volledig handboek gepubliceerd over de Europese Ondernemingsraden (EOR).

Het handboek gaat over de historische aspecten van de EOR, hun oprichting, hun demografische samenstelling, hun bevoegdheden, vergaderingen, plaatsen en middelen.

 De PDF-versie in het Engels is beschikbaar op de website van ETUI:

https://www.etui.org/Publications2/Books/European-Works-Councils-and-SE-Works-Councils-in-2015.-Facts-and-figures

 

European-Works-Councils-and-SE-Works-Councils-in-2015_-Facts-and-figures_detail

 

Categories OR

Nieuwe lijst met ecocheque-producten

ecochequesDe lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en de plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt het onder meer mogelijk om ecocheques te gebruiken voor de betaling van de plaatsing, de herstelling en/of het onderhoud van verscheidene producten die al eerder in de lijst voorkwamen. Het “onderhoud” slaat op de uitgaven die nodig zijn om die producten in goede staat te houden.Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen,  roetfilters, enz.

Lees het persbericht van de Nationale Arbeidsraad.

Beroepschauffeurs vergeet de nascholing niet!

Wist u dat alle chauffeurs met een rijbewijs C minimum 35 uur verplichte nascholing moeten volgen vóór 09/09/2016?

Alle beroepschauffeurs met een rijbewijs van de C-groep zijn verplicht om minstens 35 uur nascholing te volgen om hun beroep te mogen blijven uitvoeren. Deze opleidingen moeten gevolgd worden vóór 09/09/2016. Doel van deze nascholing: waarborgen dat de vakbekwaamheid van de chauffeurs op peil blijft.

BELGISCH STAATSBLAD – 10.05.2007 − Ed. 2

Wist je dat? Sector inplanting en onderhoud parken en tuinen: langdurig ziek

Champ de tulipeWie meer dan vier maanden ononderbroken ziek is krijgt vanaf de eerste dag van de vijfde maand ziekte een vergoeding van 4,96 € per dag (zes dagen week) gedurende een maximale periode in functie van zijn anciënniteit in de sector: na 5 jaar dienst in de sector: max. 13 weken en na 10 jaar dienst:  max. 26 weken.

Deze vergoeding wordt betaald door de werkgever.