Moet je loonfiche bewaren?

Tijd voor lenteschoonmaak! maar mogen loonfiches en andere sociale documenten in de vuilbak?

Wat hou je best bij en hoelang?

  • Maandelijks loonfiches: die moet je (verplicht) tien jaar lang bijhouden.
  • Jaarlijkse individuele rekening (jaarlijkse loonfiche)/ houd je best bij tot je pensioen.
  • Jaarlijks overzicht van pensioensparen of groepsverzekering: houd je best één jaar bij.
  • Rekeningsuittreksels van de bank waarop loon werd gestort: de bank houdt in principe alle transacties bij. als je zelf nog papieren uittreksels gebruikt houd je die best ook vijf jaar bij.

 

Landingsbaan op 55: nu of nooit voor sommige werknemers!

Wil je tussen je 55ste en 60ste minder werken door tijdskrediet te nemen, dan moet je nu de aanvraag indienen want vanaf 2019 heb je pas op 60 jaar recht op een RVA-uitkering. Voldoe je dit jaar aan de voorwaarden laat je tijdskrediet dan ook nog dit jaar ingaan, dan ben je absoluut zeker. Voldoe je later aan de voorwaarden, doe dan toch al je aanvraag, want na 31 december 2018 is het onherroepelijk te laat.

De West-Vlaamse Horval sociaal consulenten helpen je graag verder.

Referteloon Betaald Educatief Verlof – schooljaar 2018-2019

Niettegenstaande de regionalisering van het BEV blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Werknemers die educatief verlof opnemen, hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip. De werkgever kan het loon van de werknemer voor de uren educatief verlof beperken tot het referteloon.

Voor het schooljaar 2018-2019 zal dit referteloon vermoedelijk 2.928 euro (bruto) bedragen.

 

Fight for 14€

Een minimumuurloon van 14 euro is nodig, om geen werkende arme te zijn. Spijtig genoeg bestaat er geen garantie dat het minimumloon ook garandeert dat je bij voltijdse tewerkstelling uw normale rekeningen zal kunnen betalen. Daarom eisen wij een minimumuurloon van 14 euro.

De 14 euro-eis vindt zijn oorsprong in de mondiale campagne die gevoerd wordt “Fightfor$15” en staat gelijk met een billijk  inkomen van 2300 euro bruto maandloon.

 

Opgepast voor wie nog een landingsbaan wil aanvatten!

De regering besliste, in het kader van het zomerakkoord, de landingsbanen voor de leeftijd van 60 jaar af te schaffen.

Een landingsbaan is een soort tijdskrediet voor oudere werknemers die op het einde van hun loopbaan hun prestaties willen verminderen tot de pensioenleeftijd.

De huidige toelatingsvoorwaarden zijn (in het kort):

  • Ouder zijn dan 55 jaar
  • Minstens 2 jaar in dienst bij de huidige werkgever
  • Een beroepsloopbaan hebben van minstens 25 jaar
  • Een zwaar beroep uitoefenen of een lange loopbaan hebben, nachtarbeider zijn of tewerkstelling in een onderneming in moeilijkheden.
  • Er is een sectorale cao.
  • Minstens 2 jaar voltijds werken voor aanvang van 4/5e landingsbaan of minstens 2 jaar 3/4e werken voor een halftijdse landingsbaan.

Opgepast! De leeftijdsvoorwaarde van 55 jaar wijzigt op 1 januari 2019 in 60 jaar.

Wil je nog voor de leeftijd van 60 jaar instappen in een landingsbaan kom dan zeker langs. In principe moet een landingsbaan 3 of 6 maanden vóór de geldende ingangsdatum aangevraagd worden bij de werkgever. Deze termijn kan ingekort worden als de werkgever hiermee akkoord is.