Pensioenen: Er gelden nieuwe regels m.b.t. gelijkgestelde regels

Er gelden nieuwe regels met betrekking tot gelijkgestelde periodes.

Voor bepaalde categorieën werklozen of bruggepensioneerden gebeurt de berekening van het pensioen voor de jaren van werkloosheid, met uitzondering van het eerste jaar, op basis van een minimum referentieloon in plaats van het werkelijke laatste loon.

Werknemers die zich in de tweede periode bevinden na de inwerkingtreding van de nieuwe regels (voorzien voor 1 januari 2017 voor wie vanaf 2018 met pensioen gaat) of werknemers die vertrekken in het kader van een ‘normale’ SWT (het vroegere brugpensioen), krijgen een lager pensioen: de werknemers die gebruik hebben gemaakt van het cliquetsysteem; en de werknemers met een contract van korte duur die niet aan de tweede periode kunnen ontsnappen (12 gewerkte maanden vereist in de loop van de laatste 18 maanden om opnieuw in de eerste periode terecht te komen).

Allemaal te ingewikkeld? Neem dan contact op met een sociaal consutent(e) van Horval West-Vlaanderen!

 

 

De Wet-Peeters in een notendop

Net voor de zomer legde minister van Werk Kris Peeters een voorontwerp van wet betreffende werkbaar en wendbaar werk op tafel. Deze tekst wordt in de komende dagen officieel van kracht. De minister wil het arbeidsrecht “moderniseren” met een aantal maatregelen die wij hierna opsommen. Let op: wat betreft schenking van verlof, de “plus-minusconto”, de uitzendarbeid van onbepaalde duur en het loopbaansparen moeten nog sociale akkoorden in sectoren en/of bedrijven gesloten worden.

Lees: De Wet-Peeters in een notendop.

Wat betkent het voor jou?

 

 

Planpeeters klein

 

Werkgeverstussenkomst bij woon-werkverkeer vanaf 1 februari 2017

Elk jaar worden op 1 februari de tarieven voor de vervoerskosten aangepast.

We noteren dat de verhoging met 3,38% geldt zowel voor trajecttreinkaarten als voor halftijdse treinkaarten. Aan  de klassieke werkgeversbijdrageregeling wijzigt er niets.

De prijsverhoging verhoging van de NMBS heeft dus enkel een weerslag op de tussenkomst voor werkgevers in het kader van een derdebetalersregeling, en de terugbetaling van bepaalde andere vervoerskosten.

Voor meer info zie de sectorale regelgeving of neem contact op met een HORVAL West-Vlaanderen consulent(e)!

 

 

Tijdskrediet zonder motief, nu of nooit

Tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft. Voor wie er nog gebruik van wilt maken, is het nu of nooit.

In de nieuwe cao 103ter, die eind december 2016 werd afgesloten, staan nieuwe regels inzake het stelsel van tijdskrediet. Het stelsel is nu meer afgestemd op de maatschappelijke realiteit. Het tijdskrediet zonder motief wordt wel afgeschaft.

Lees meer.

Heb je vragen? Neem contact op met Horval West-Vlaanderen!

PC 100: Nieuwe jaarlijkse premie

Elke arbeider uit de sector heeft recht op deze premie, mits hij/zij 6 maanden anciënniteit heeft. Die wordt de eerste keer uitbetaald in januari 2017.

De premie bedraagt 11 maal het basisuurloon en wordt uitbetaald in januari.

Controleer dus in januari zeker je loonfiche!

Ontvang je de premie niet? Neem dan contact op met je syndicaal afgevaardigde of  een Sociaal Consulent(e) van Horval West-Vlaanderen.

 

Nieuwe CAO over tijdskrediet

Het tijdkrediet met zorgmotieven breidt fors uit tot 51 maanden, het opnemen van tijdkrediet wordt afgestemd op samenwonenden en op co-ouderschap en de landingsbanen blijven bestaan. Dat zijn de belangrijkste pijlers van cao 103ter die de sociale partners vandaag, 20 december, ondertekenden.

Wil je meer weten over:

  • Tijdkrediet met zorgmotieven
  • Modernisering van tijdkrediet
  • Landingsbanen
  • Tijdkrediet zonder motief

Neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen!