Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Horeca – Gids goede praktijken covid-19

Deze gids “Goede Praktijken Horeca” van de sociale gesprekspartners uit het hotelbedrijf (PC 302) herneemt de voorwaarden om op een veilige wijze de horeca te kunnen opstarten.

Deze kwam tot stand op voorstel van de business continuity groep van de ERMG, met de medewerking van Dr. Karel Vandamme als expert en met de GEES

De Regering zal, na definitief advies van de GEES en de Veiligheidsraad, uiteindelijk beslissen welke onderdelen verplicht en welke een aanbeveling zullen zijn.

Na bespreking binnen de GEES zal de Nationale Veiligheidsraad zich bovendien nog dienen uit te spreken over :

  • Het uur waarop horecazaken mogen openen
  • Welke horecazaken voorlopig nog niet zullen mogen openen
  • De regels voor sociale contacten die ook van toepassing zullen zijn op de tafelsamenstelling in de horeca.

Dit wordt verwacht op 3/6/2020.

Lees de ‘Goede Praktijken Horeca’.

Horeca heropstarten? Veiligheid eerst!

Horval helpt mee aan de heropstart van de Horeca! ook al is de datum van heropstart nog niet bekend, toch hopen heel wat werkgevers en werknemers om op 8 juni te kunnen heropstarten. De Nationale Veiligheidsraad dient zich hierover volgende woensdag uit te spreken.

Wij eisen alle garanties om ervoor te zorgen dat de heropstart in alle veiligheid kan gebeuren, in de eerste plaats voor de werknemers maar ook voor de klanten.
De maatschappelijke uitdaging is enorm, ten eerste voor de volksgezondheid, maar ook voor het overleven van de economie. Alle veiligheidsmaatregelen zullen strikt in acht genomen moeten worden. Een tweede lockdown zou de doodsteek zijn voor de sector.

Wij willen de horecawerknemers alvast informeren. Lees verder.

Werkzaam in de horeca? Teken geen contract van minder dan 2 maanden!

Kan je werken in de horeca? Hou er dan mee rekening dat je minstens twee maanden ononderbroken door een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden om recht te hebben op een eindejaarspremie.

De onafgebroken periode van 2 maanden mag voldaan worden over twee kalenderjaren. Het dient te gaan over een onafgebroken periode van minstens twee maanden tewerkstelling waarbij de rechten worden opgebouwd vanaf het tweede kalenderjaar.

De tijdelijke werknemers, ook “extra’s” genoemd, die in onderbroken periodes bij dezelfde werkgever zijn tewerkgesteld, dienen in de loop van het kalenderjaar ten minste 44 dagen arbeidsprestaties te verrichten en dit onafgezien van de duur van de dagprestaties.