Pensioenpremie op brutoloon bij werken als uitzendkracht in de landbouwsector of tuinbouwbedrijf

In een aantal sectoren bestaat er een sectoraal aanvullend pensioen. Dit houdt in dat voor elke vaste arbeider een bepaald percentage voor zijn aanvullend pensioen aan het sectoraal fonds wordt bijgedragen.

Voor de uitzendkrachten wordt echter niet gestort aan het sectoraal pensioenfonds. Zij hebben wél recht op een pensioenpremie. Deze premie is gelijk aan de pensioenbijdrage die betaald wordt voor de vaste werknemers, maar dan omgerekend naar loon. Voor uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een werkgever binnen de landbouwsector (PC144) of tuinbouwbedrijf (PC145) bedraagt de premie 1,15 procent van het brutoloon. Deze premie moet toegekend worden per loonafrekening en moet afzonderlijk vermeld worden op de loonfiche van de uitzendkracht.

pic7_up

 

Werken in de Tuinbouw (PC145): Jaarlijkse premie

In kader van de invulling van de loonmarge (2015-2016) werd op sectorvlak afgesproken dat met de lonen van de maad juli 2016 er een jaarlijkse premie toe te kennen. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 55,00. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

Deze premie is niet van toepassing op het gelegenheidspersoneel.  De premie kan ook omgezet zijn in een gelijkaardig voordeel op ondernemingsniveau (via ondernemings-cao).

Champ de tulipe

Gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw? Wees in het bezit van je plukkaart!

Wie werkt als seizoenarbeider in de land- en tuinbouwsector moet in het bezit zijn van een gelegenheidsformulier of plukkaart.
Vergeet niet elke werkdag je formulier in te vullen. Eenmaal per week laat je het formulier paraferen door de werkgever.

Let op: Elke seizoenarbeider mag slechts één gelegenheidsformulier per jaar gebruiken. Deze krijg je van de eerste werkgever waarbij ze dat jaar aan de slag gaan.

Wist je dat? Sector inplanting en onderhoud parken en tuinen: langdurig ziek

Champ de tulipeWie meer dan vier maanden ononderbroken ziek is krijgt vanaf de eerste dag van de vijfde maand ziekte een vergoeding van 4,96 € per dag (zes dagen week) gedurende een maximale periode in functie van zijn anciënniteit in de sector: na 5 jaar dienst in de sector: max. 13 weken en na 10 jaar dienst:  max. 26 weken.

Deze vergoeding wordt betaald door de werkgever.