Straffe Madammen in de Vakbond

madammenHoe combineer je werk en privé? Hoe zit het met deeltijds werk? Waarom
bestaat er nog steeds een loonkloof tussen vrouwen en mannen? Wat zijn de
uitdagingen in een flexibele arbeidsmarkt? Hoe werkbaar is je werk?

Het zijn thema’s die ons allemaal aanspreken. Maar soms liggen ze bij vrouwen
nog nét een tikkeltje gevoeliger.

Kom daarom in actie! Strijd samen met het ABVV voor werkbaar werk, voor
een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd, tegen de loonkloof en tegen de
hyperflexibiliteit.

Word ABVV-kandidaat bij de komende sociale verkiezingen en mobiliseer je
collega’s om meer vrouwen te laten beslissen over de dagelijkse bezorgdheden
van álle werknemers! Evenwichtige vertegenwoordiging is broodnodig
voor evenwichtige beslissingen.
In de brochure ‘STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND’  krijg je een overzicht van de ABVV-prioriteiten om van jouw werkplek een betere werkplek te maken.

Klik hier en lees de brochure!

 

We zijn 90 dagen voor de verkiezingsdatum! De verkiezingsprocedure gaat nu echt van start!

De OR of het CPBW (en als die nog niet bestaan de werkgever) moet immers een bericht aanplakken met belangrijke mededelingen:

  • de datum en de uurregeling van de verkiezingen,
  • de benaming en het adres van de technische bedrijfseenheid of bedrijfseenheden waar een CPBW en/of OR wordt opgericht,
  • het aantal mandaten per OR en/of CPBW en per categorie van werknemers,
  • voorlopige kiezerslijsten,
  • lijst met namen van het leidinggevend personeel (+ hun functie), of de plaats waar men deze lijst kan raadplegen,
  • de lijst met namen van kaderleden of de plaats waar deze lijst kan worden geraadpleegd, maar alleen als er een OR wordt verkozen,
  • de data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien, de persoon of de dienst die de oproepingsbrieven verzendt of uitdeelt.

Deze informatie is bestemd voor alle werknemers.

De aanplakking mag echter vervangen worden door het ter beschikking stellen van een elektronisch document, voor zover alle werknemers hiertoe toegang hebben tijdens hun normale werkuren.

Op naar dag X+35: Indienen van de kandidatenlijsten!

dag x

Jij maakt het verschil

word kandLaat van je horen en stel je kandidaat voor de sociale verkiezingen 2016. Want iedereen kan zich kandidaat stellen. Iedereen die zich wil inzetten voor zijn collega’s en met zijn werkgever in gesprek wil gaan. Later, als afgevaardigde, krijg je de kans om op heel wat terreinen actief te zijn binnen jouw bedrijf. En het leukste? Je staat er niet alleen voor. Want vakbondswerk is ploegwerk.

Stel je kandidaat