Werkloosheid, Wist je dat? Mijn dopgeld?! Alleen als ik…in regel ben met mijn bijdrage

Als je dopgeld wilt, moet je daarvoor een dossier indienen via onze werkloosheidsdienst. Dat is zo als je je job kwijtraakt of als je als schoolverlater voor de eerste keer dopgeld aanvraagt. Dat is ook zo als je baas enkele dagen geen werk voor je heeft (weinig werk, slecht weer,…) en je tijdelijk werkloos wordt, of als je niet genoeg verlofdagen hebt als je baas de firma sluit voor jaarlijks verlof. Maar ook als je opnieuw begint te werken en je recht hebt op één of andere premie of opleg. En als er iets verandert in je gezinstoestand of je persoonlijke situatie. Enzovoort…

Meer info lees je hier.

Elektronische aangifte werkloosheidsdocumenten

In het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt vanaf 1 januari 2016 de papieren formulieren worden electronischdocumenten tijdelijke werkloosheid (C3.2), IGU (C131B), ACTIVA (C78) en jeugd- of seniorvakantie JVU/SVU vervangen door elektronische aangiftes (ASR).
Met andere woorden vanaf de maand werkloosheid januari 2016 worden de betreffende documenten op papier immers niet meer aanvaard.

Lees de folder: Papieren formulieren worden electronisch

ABVV-correctie op RVA-cijfers oktober: geen daling, maar stijging werkloosheid!

Het ABVV corrigeert maandelijks de cijfers die de RVA publiceert m.b.t. de evolutie van de werkloosheid.

Het is niet omdat er 38.505 personen met een inschakelingsuitkering in de periode januari-oktober werden uitgesloten – en dat aantal neemt elke maand nog toe – dat zij niet zouden moeten meegeteld worden bij de werklozen. Het is immers niet omdat deze mensen uit de werkloosheidsverzekering gegooid werden, dat ze niet meer werkloos zijn.

Dit betekent dat de werkloosheid op jaarbasis niet gedaald is met 27.550 maar integendeel gestegen is met 10.755 eenheden.

En we tellen daar dan nog niet de werkzoekenden bij die gesanctioneerd of uitgesloten werden in het kader van de verstrengde (actieve of passieve) beschikbaarheid. Dat zijn er maar liefst 19.867 in de eerste helft van 2015.

Het ABVV blijft het herhalen: de overheid moet geen jacht maken op werklozen, maar de werkloosheid aanpakken.