Vakbonden naar Grondwettelijk Hof tegen optrekking pensioenleeftijd

ABVV, ACV en ACLVB dienen vandaag een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd te laten vernietigen. In één beweging contesteren zij ook de verstrenging van het vervroegd pensioen en de optrekking van de leeftijd voor het overlevingspensioen. Ze doen dit zowel voor de werknemerspensioenen als voor het stelsel van de overheidspensioenen voor ambtenaren en onderwijzend personeel ABVV, ACV en ACLVB achten deze wettelijke ingrepen als strijdig met diverse grondwettelijke rechten. Met name door een achteruitgang van het recht op sociale zekerheid (artikel 23). En ook strijdig met het verbod op discriminatie (artikel 10 en 11). Vrouwen worden immers in veel zwaardere mate getroffen door deze maatregel.

De optrekking van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is een substantiële achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de Grondwet. Men trekt de pensioenleeftijd op onder het mom van de betaalbaarheid van de pensioenen. Puur ideologisch werd deze maatregel doorgedrukt zonder enige impactanalyse noch op de sociale zekerheid noch op de mensen. Alternatieven, zoals bijkomende financiering, nochtans voorgesteld door de expertencommissie, werden niet in overweging genomen.

Vrouwen worden bovendien nog harder getroffen. Door hun kortere loopbanen wordt de toegang tot het vervroegd pensioen voor velen onmogelijk gemaakt. Het gelijk behandelen van ongelijke situaties is een discriminatie, volgens het Grondwettelijk Hof. De toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen wordt op 42 jaar gebracht. De gemiddelde loopbaan van een vrouw is 36,6 jaar, terwijl deze van een man 42,2 jaar bedraagt. Dit betekent dus dat voor een groot pak vrouwen het vervroegd pensioen niet langer toegankelijk is. Vrouwen worden zo gestraft voor situaties uit het verleden. Discriminaties op de arbeidsmarkt, worden herbevestigd in de pensioenreglementering. Vrouwen betalen dus twee keer de prijs.

De vakbonden eisen een serieuze en integrale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. De vakbonden willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid.

Internationale campagne om steun te betuigen aan de werknemers van de PepsiCo-depots

pepsibanner1

Wat is PepsiSqueeze?

De wereldgigant in snacks en dranken PepsiCo probeert om een werknemersgroep te breken die de moed heeft gehad om een vakbond te vormen in de Indiase deelstaat West-Bengalen. In 2013 hebben de werknemers van drie depots, die uitsluitend aangeworven werden door PepsiCo voor de Frito Layproducten, hun nieuwe vakbond geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten. Sindsdien werden ze gepest en aangevallen door handlangers van de onderneming. Nadien werden uiteindelijk 162 van de 170 werknemers die tewerkgesteld zijn in de depots plots op straat gezet.

Lees meer over dit bericht

 

Wist je dat? Handel in Voedingswaren: Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

De arbeiders ontvangen bij tijdelijke werkloosheid (economische of technische werkloosheid), gedurende 60 dagen per kalenderjaar een bijkomende vergoeding van € 4 per dag (in 2015 € 3,80) bovenop de RVA-uitkering.

Deze bijkomende vergoeding wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds. U kan de aanvraagformulieren verkrijgen op een van de HORVAL WVL-secretariaten.

Er is een specifieke bepaling van toepassing voor de uitzendkrachten.

Raadpleeg uw syndicaal afgevaardigde of neem contact op met HORVAL WVL voor bijkomende informatie.

 

OOK JIJ HEBT EEN MENING!

Is gezondheidszorg een basisrecht voor iedereen?
Mensen in armoede verdienen beter?

BATOET! gaat de controverse aan en stelt de vraag open en bloot: is er nog een draagvlak voor solidariteit? Zijn we nog bereid om winst, welvaart, risico’s, geluk, gezondheid, de planeet,… met elkaar te delen? Of is het ieder voor zich en is ’t leven “vo de rappe”? Geef hier uw mening of via de antwoordkaartjes in onze kantoren.

baboet

 

Werkbaar werk is ook vakbondswerk!

Ben je delegee en zoek je hulp, informatie of inspiratie over werkbaar werk? Klopt dan zeker aan bij de ABVV-diversiteitsconsulenten.

Zij helpen je met enquêtes over werkbaar werk, werkgelegenheidsplannen voor oudere werknemers, informatie over de Vlaamse werkbaarheidsmonitor alle ondersteuning bij de tewerkstelling van allochtonen, personen met een arbeidshandicap, oudere werknemers en jongeren zonder diploma.

Contacteer de ABVV-diversiteitsconsulenten.

Lees praktijkvoorbeelden.

werkbaar werk

 

Petitie tegen Brits wetsvoorstel dat het stakingsrecht nog verder wil inperken

Onze Britse kameraden van het Trades Union Congress (TUC) hebben een petitie opgestart tegen een wetsvoorstel dat het stakingsrecht nog verder wil inperken.
Wij roepen jullie op om de petitie te verspreiden & te ondertekenen.

De petitie kan hier gevonden worden:

https://campaign.goingtowork.org.uk/petitions/david-cameron-don-t-threaten-the-right-to-strike

Daisy