Sociale bescherming voor iedereen

111111Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken maar toch arm blijven. Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen meer hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen…Voor ¾ van de mensheid is dat geen fictie.

Onder het motto ‘Sociale bescherming voor iedereen’ wil 11.11.11 die bescherming ook in het Zuiden uitbouwen om de wereldwijde armoede sterk terug te dringen.

Bekijk de campagne

 

 

Nieuw: Brochure: Langer werken met goesting in de Voedingsnijverheid

Het vormingsinstituut van de voedingsnijverheid (IPV) bundelde een aantal praktische tips en tools om te evolueren naar een organisatie die investeert in “werkbaar werk”.

Lees de brochure118 brochure langer werken met goesting”    of neem een kijkje op de website  http://www.langerwerkenmetgoesting.be/ met betrekking tot het onderwerp “langer werken”

DE regering liegt: uw koopkracht stijgt niet

www;factuurregering.be

 

 

 

 

Volgens de regering zal de koopkracht van iedereen stijgen – “100 euro netto meer per maand!” – dankzij de taxshift. Voortaan kan iedereen zelf uittellen hoe hard de regering liegt op www.factuurregering.be, een gebruiksvriendelijke tool van het ABVV waarmee iedereen de impact van de besparingen op zijn gezinsinkomen kan berekenen.

De tool berekent de impact van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse regering Bourgeois als de federale regering Michel, van de indexsprong over de Turteltaks tot duurder onderwijs. Maar ook de hogere werkbonus voor lage lonen en de hogere forfaitaire beroepskosten worden meegeteld. Onze tool maakt duidelijk dat de zogenaamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niet vallen bij alle Vlaamse en federale besparingen samen.

 3 troeven van factuurregering.be

Makkelijk invulbaar Je moet niks opzoeken in paperassen allerhande die je ergens diep in een schuif hebt weggestopt.

  • Transparant Je krijgt een berekening op jouw maat, aangepast aan jouw levenssituatie, met telkens helders uitleg over wat een besparing juist inhoudt en waarom die onrechtvaardig is.
  • Mobiliserend Via sociale media kan je snel en eenvoudig je resultaat delen en zo mee het sociaal protest tegen de factuurregeringen een stem geven.

http://www.factuurregering.be/

 

Is een medisch onderzoek verplicht wanneer je werkt als uitzendkracht?

Als je een risicofunctie uitoefent, is een medisch onderzoek altijd verplicht, behalve wanneer je nog een geldig attest hebt van een vorig onderzoek voor dezelfde risico’s. Zo’n attest is een jaar geldig. 

Op de werkpostfiche moet aangeduid worden of een medisch onderzoek nodig is. Ook moet duidelijk gespecifieerd worden over welk onderzoek het gaat.

Lees hier welke functies worden gezien als risicofuncties?

medisch attest