GROENTEN (PC 118.09): Gebrek aan werk – Schorsing van arbeidsovereenkomst

Met  ingang van 1 juli 2016 (en tot 30.6.2017) mag bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven.

De duur van de volledige schorsing mag twaalf weken niet overschrijden en kan maximum tweeënzeventig werkloosheidsdagen omvatten. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen!

Zomervakantieregeling Horval – West Vlaanderen 2016

Openingsuren van 11 juli t.e.m 12 augustus 2016:

Kantoor Oostende

→ open in de voormiddag van 9u tot 12u (behalve op woensdag).

Kantoor Brugge

→ open in de voormiddag van 9u tot 12u (behalve op woensdag). Volledig gesloten van 18 juli t.e.m. 22 juli 2016.

Kantoor Izegem

→ open in de voormiddag van 9u tot 12u (behalve op woensdag). Volledig gesloten van 18 juli t.e.m. 22 juli 2016.

Zitdag Ieper

→ Enkel zitdag op donderdagvoormiddag van 9-12 u. Geen zitdag op 11/8.

Zitdag Veurne

→ Enkel zitdag op vrijdagvoormiddag van 9-12 u. Geen zitdag op 22/7 en 12/8

Zitdag Roeselare

→ Geen zitdag van 11 juli t.e.m.12 augustus 2016

Zitdag Kortrijk

→ Enkel zitdag op donderdagvoormiddag van 9-12 u.  Geen zitdag op 14/7, 22/7 en 4/8.

Zitdag Menen

→ Geen zitdag op 2 en 9 augustus.

 

vak

Alles wat je moet weten over het plan-Peeters, maar wat je nooit gerealiseerd wil zien.

plan peetersHeel, maar dan ook heel kort samengevat, betekent het plan-Peeters dat elke werknemer meer uren zal moeten werken, dat je dat zelf niet kan kiezen en dat er tijdens de hele loopbaan grondig met je voeten wordt gespeeld.

Een plan, (nog) geen wet

Neen, wij spreken niet over de wet-Peeters, want tot op vandaag is er nog helemaal geen wet waarin alles vastligt en waar je maar genoegen mee moet nemen. Dus spreken we beter van het plan-Peeters.


Informeren

Wat zegt dat plan-Peeters nu precies? Waarover gaat het? En belangrijker nog, wat zijn de gevolgen voor jou als werknemer?

Op deze website leggen we het plan-Peeters uit in mensentaal. Waar mogelijk voegen we ook een voorbeeld of getuigenis bij.

 www.planpeeters.be

 

 

 

Afgestudeerd? Schrijf je in als werkzoekende!

Je inschrijving als werkzoekende bij de VDAB is erg belangrijk. Dit verhoogt sterk je kansen om een passende job te vinden, en het is ook een voorwaarde opdat je beroepsinschakelingstijd zou lopen.

Door je inschrijving word je officieel werkzoekende en beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Hoe sneller je officieel bent ingeschreven, hoe sneller je in aanmerking komt voor allerlei tewerkstellingsmaatregelen of hoe sneller je later recht krijgt op een inschakelingsuitkering als je nog geen werk gevonden hebt. Belangrijk dus, zowel voor wie zijn schooljaar afmaakt, als voor wie het in de loop van een schooljaar voor bekeken houdt.

Heb je gewerkt en ben je daarna terug werkloos, vergeet dan niet je inschrijving te hernieuwen.

Mogelijk twijfel je of het wel echt nodig is. Simpel, ook dan schrijf je je in! Een keertje teveel je inschrijving bevestigen kan geen kwaad, een keertje te weinig kan je zuur opbreken.

Als je een passend werkaanbod weigert, of als je een job verknalt, dan is de kans groot dat de periode dat je reeds ingeschreven was, niet meer meetelt. Dan is het ook niet meer zeker dat je later een uitkering als schoolverlater krijgt. Dezelfde redenering telt voor het niet actief meewerken aan de verplichte begeleidingssessies.

Meer info op de Werkloosheidsdienst van het ABVV. Zie openingsuren van de kantoren in jouw regio.

Afbeelding2

 

Het ABVV blijft de indexsprong aanvechten

In heel wat sectoren (zoals alle sectoren waarvoor HORVAL bevoegd is) zullen de lonen niet onmiddellijk stijgen omdat er pas een indexatie is op 1 januari 2017. Voor de werknemers is de indexsprong dus nog lang niet verteerd.

Bovendien heeft de indexsprong een levenslang en cumulatief effect: iedere toekomstige indexering, loons- en uitkeringsverhoging wordt door de indexsprong berekend op een basisbedrag dat 2% lager ligt dan oorspronkelijk het geval was. Zo veroorzaakt deze indexsprong een definitieve koopkrachtdaling (verarming) voor bijna 7 miljoen lonen, wedden en sociale uitkeringen.

De indexsprong schendt ook het grondwettelijk discriminatieverbod omdat enkel de inkomens uit arbeid en de sociale uitkeringen worden getroffen in tegenstelling tot inkomens voor zelfstandigen (bedrijfsbestuurders) en vrije beroepen (notarissen, advocaten) die de vergoedingen die zij aanrekenen aan hun cliënteel wel nog kunnen indexeren. Ook inkomens gehaald uit roerende (aandelen, dividenden, meerwaarden) en onroerende goederen (huurgelden, gronden, erfpachten) blijven buiten schot. Dit is dus een maatregel genomen met 2 maten en 2 gewichten.

index

Informatiewebsite FOD voor OR- en CPBW-leden

De FOD Werkgelegenheid lanceerde een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Op deze website vind je nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Bekijk de website: www.cpbw-ondernemingsraad.be

fod