Voor het eerst aan het werk na je studies? Dan wordt er dit najaar geen bedrijfsvoorheffing ingehouden!

Voldoe je aan de drie volgende voorwaarden dan wordt er geen bedrijfsvoorheffing inhouden op je loon voor de maanden oktober, november en december 2021:

  1. Je bent niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht of je hebt bepaalde studies voleindigd (meer bepaald studies met een volledig leerplan van de hogere of  lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs, of een alternerende opleiding, of een getuigschrift hebben ontvangen voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan) of je hebt alle activiteiten stopgezet die opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan.
  2. Je bent aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2021.
  3. Je  maandelijks belastbare loon bedraagt niet meer dan  € 3.450.

Vanaf 1 januari 2022 zal er terug  bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op je bezoldigingen.