Arbeidsdeal?

De Kamer heeft op 29 september de arbeidsdeal goedgekeurd. De arbeidsdeal bevat een reeks maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werk en privéleven beter op mekaar afgestemd kunnen worden.

Het gaat onder andere over maatregelen die tegelijk een flexibilisering ten voordele van de werkgever
en de werknemer inhouden, zoals:

 • de mogelijkheid voor voltijdse werknemers om hun arbeidsprestaties te verrichten op 4 dagen of in het kader
  van een wisselend weekregime.
 • versoepeling van de regels over de arbeidsduur in de e-commerce
 • voert de mogelijkheid in om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen van
  een andere werkgever in het kader van een transitietraject.
 •  de verlenging van de termijn voor de bekendmaking van de variabele deeltijdse werkroosters
 • de verankering van het recht op deconnectie
 • de verplichting om een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer te voorzien
 • platformarbeid wordt beter omkaderd