Interne vertrouwenspersoon verplicht in ondernemingen met 50+ werknemers

Bron: ECHO-ABVV januari 2024

Op 23 november verscheen de wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 december 2023 moeten de ondernemingen met meer dan 50 werknemers een vertrouwenspersoon aanstellen. In dezelfde zin werd ook het Sociaal Strafwetboek gewijzigd, dat inbreuken met betrekking tot de vertrouwenspersoon bestraft.

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers wordt een vertrouwenspersoon aangeduid alleen als alle leden van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis, alle werknemers  zelf hierom verzoeken (zoals het vroeger het geval was voor alle ondernemingen). Voor de rest blijven de regels (aanstelling, verwijdering uit de functie …) onveranderd.

Deze wijziging maakt deel uit van de maatregelen van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat streeft naar grotere aanwezigheid van vertrouwenspersonen in ondernemingen . D e vertrouwenspersoon is immers het eerste aanspreekpunt van de werknemers in de informele interne procedure en een goede kennis heeft van de situatie op de werkvloer.

De aangestelde vertrouwens[1]persoon hoeft niet noodzakelijk de vereiste opleiding te hebben gevolgd op het moment van zijn aanduiding en heeft twee jaar na zijn aanstelling om deze te voltooien