Indexering uurloon flexi-job in de horeca

Het uurloon van een flexi-job in de horeca mag vanaf 1 mei 2024 niet lager zijn dan 12,29 euro (€11,41 uurloon + €0,88 flexi-vakantiegeld).

Voor alle overige sectoren,  zal het basisflexiloon minstens gelijk moeten zijn aan het brutobedrag van het baremieke loon dat van toepassing is voor de uitgeoefende functie. Indien er geen baremiek salaris werd vastgelegd, dan moet het minstens gelijk zijn aan het GGMMI.