De sociaal-economische barometer van het ABVV

ABVV publiceerde ‘De sociaal-economische barometer van het ABVV – editie 2020’.

Tien jaar geleden publiceerde het ABVV zijn eerste barometer om de aandacht te vestigen op de groeiende ongelijkheid die voortvloeide uit de crisis van 2008. Tien jaar later staat een nieuwe crisis, dit keer een economische – en gezondheidscrisis, centraal in de sociaal-economische barometer van het ABVV.

Deze tiende editie focust op de analyse van de crisis die we doormaken en de economische en maatschappelijke gevolgen ervan.

De brochure presenteert op pedagogische wijze de gegevens van de Economic Risk Management Group (ERMG), die in maart 2020 door de regering werd opgericht om de economische gevolgen van de crisis op te volgen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de impact op de gezinnen.

De brochure kan ook gedownload worden via deze link: http://www.horvalwvl.be/wp-content/uploads/2020/11/Barometer-2020.pdf

Er is ook een filmpje beschikbaar voor de sociale media.

https://www.youtube.com/watch?v=T8UctRQm_cQ

 

Dag de arbeid, feest- én strijddag

1 mei staat in de agenda van iedere socialist met stip genoteerd als een dag van solidariteit, strijd en natuurlijk ook plezier. Over het hele land en ver daarbuiten, worden betogingen georganiseerd, festivals op poten gezet en speeches gegeven. Maar wat herdenken we eigenlijk op 1 Mei? En behoort die dag tot het verleden, of heeft het Feest van de Arbeid ook nog maatschappelijke relevantie vandaag?

In den beginne

Zaterdag, 1 mei 1886. Over de hele wereld organiseert de arbeidersbeweging acties rond de 3X8 eis: 8 uur werk, 8 uur rust en 8 uur ontspanning, dat was de blauwdruk (of moeten we zeggen “rooddruk”) die de arbeidersbeweging uitzette voor de normale werkdag. Een reactie van het patronaat en de politieke elite bleef niet uit. De acties stootten op hard verzet. Veel fabrieken bleven dicht en op sommige plaatsen eindigde de stakingsdag met politierepressie.

In Chicago, waar de spanningen al een tijd hoog aan het oplopen waren, leidde dat geweld tot verschillende doden en gewonden. Twee jaar laten besloot de AFL (American Federation of Labor), de nationale vakbondsfederatie, om jaarlijks op 1 mei actie te voeren, ter herdenking aan de gebeurtenissen in Chicago.

Dat voorstel werd in 1889 door de Socialistische Internationale in Parijs overgenomen. 1 mei werd uitgeroepen tot Internationale Dag van de Arbeid.

Op 1 mei 1890 vond de allereerst 1 mei actiedag plaats in Europa.

Na een moeizame strijd wist de arbeidsbeweging na de Tweede Wereldoorlog in ons land de 40 urenwerkweek door te voeren. 60 jaar later, op 1 januari 2003, wisten de socialisten hun eis voor kortere werkweken verder te drukken en werd de 38 urenweek een realiteit.

1 mei, herdenking of actiedag?

Waar de dag oorspronkelijk in het teken van de 8 urendag stond, groeide 1 Mei verder uit tot een dag waarop arbeiders massaal op straat kwamen om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.

Met dank aan ABVV West-Vlaanderen voor dit overzicht.

 

Wij zijn er voor u !

Tot 13 april staan wij telefonisch en per mail ter beschikking. Kijk op onze website horvalwvl.be voor het telefoonnummer en mailadres van het dichtstbij gelegen kantoor.
We blijven alles opvolgen!

Actie n.a.v. de 75ste verjaardag van de Sociale Zekerheid: 28 december

Op 28 december vieren ABVV, SP.A en Bond Moyson de 75ste verjaardag van onze Sociale Zekerheid.

Inderdaad, de Besluitwet m.b.t. de Sociale Zekerheid dateert van 28 december 1944. Dat was het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden gedurende de oorlogsjaren. Achiel Van Acker nam deel aan die onderhandelingen en slaagde er eind 1944 in om als kersvers minister van Sociale Voorzorg het bereikte akkoord om te zetten in de Besluitwet.

ABVV, SP.A en Bond Moyson als socialistische vakbond, partij en mutualiteit waren, en zijn nog steeds, de vurigste verdedigers van dit prachtige “Bouwwerk”, niet voor niets de “Kathedraal van de Sociale Zekerheid” genoemd.

Om die 75ste verjaardag te vieren, maar ook om het belang te onderstrepen van de noodzaak om blijvend te investeren in sociale zekerheid en ons te verzetten tegen blinde besparingen, houden wij op 28 december een actie in Brugge, de stad van Achiel Van Acker.

We doen dat (vanzelfsprekend) op het Achiel Van Ackerplein (Ezelstraat) bij de buste van Achiel om 10u30.

Soep over de noene

Terug in de tijd maar brandend actueel: soepbedeling!

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het Volkshuis ‘De Noordstar’ met onder andere de Oostendse afdeling van de voedingscentrale zich, in het kader van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité (NHVC), actief en verdienstelijk bij de voedselbevoorrading van de Oostendse bevolking.

Daarnaast voeren we al meer dan 100 jaar strijd  om het uitbouwen en verdedigen van die sociale bescherming die aan de grondslag ligt van de welvaart die er vandaag is.

Stelselmatig brokkelen politieke krachten de sociale verworvenheden af, in ruil voor korte termijn winstbejag van the happy few. De gecreëerde onzekerheid wordt gecultiveerd tot schrikbeelden over “de ander”. Wij als ABVV Horval blijven ijveren voor sociale verworvenheden, voor iedereen! We verzetten ons tegen de valse tegenstellingen en blijven mensen verbinden in de strijd om hun sociale rechten.

En wat is meer verbindend dan samen soep drinken? Daarom deelden ABVV West-Vlaanderen en Horval West-Vlaanderen op 16 en 17 december terug soep uit. In de kantoren te  Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare werd er soep uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Het personeel deed een duitje in het zakje en het opgehaalde geld werd geschonken aan  AROPA vzw tegen kansarmoede.