12 juni: Wereld-wijde dag tegen kinderarbeid

Om kinderarbeid te bestrijden in de cacaosector vragen we

  • aan de Europese Unie om de traceerbaarheid van de producten verplicht te maken;
  • aan de bedrijven om zich grondstoffen aan te komen waar er geen kinderarbeid aan gemoeid is en om een eerlijke prijs te betalen voor de bonen;
  • aan de consumenten om zich ervan te vergewissen dat de chocolade in waardige arbeidsomstandigheden werd geproduceerd, doorheen de hele keten!

 

Gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona voor vakantiegeld.

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona worden gelijkgesteld voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021 als:

  • De dagen werkloosheid wegens overmacht corona geattesteerd worden door de RVA
  • je  verbonden was door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)

Vlaams Opleidingsverlof (VOV)
Sinds 1 september 2019 is in Vlaanderen het Betaald Educatief Verlof vervangen door het Vlaams Opleidingsverlof (VOV). Het VOV geldt voor wie werkt in het Vlaams Gewest.
Wie in het Brussels of het Waals gewest werkt kan nog altijd gebruik maken van Betaald Educatief Verlof. Kortom de ligging van de vestiging (bedrijf) waar je werkt bepaalt of je onder Vlaams (VOV), Brussels of Waals (BEV) valt.

Lees meer over VOV in de ABVV -folder.

 

22 mei: Internationale dag van de biodiversiteit

Ook HORVAL ondersteunt projecten in kader van biodiversiteit. Bijvoorbeeld de aanleg van kleinschalige landbouw door de suikerrietkappers in San Vicente (El Salvador). Een FOS-project in samenwerking met de plaatselijke vakbond SITRACAÑA.

De suikerrietkap is 6 maanden op een jaar. De andere 6 maand hebben de suikerrietkappers geen werk en geen inkomen. Door collectieve experimenten met product diversificatie en agro ecologische productiemethoden (rotatie gewassen, ecologische bemesting, enz. ) worden groenten, granen, geneeskrachtige planten en kruiden geteeld. Daarnaast wordt er aanvullende vorming georganiseerd over bewustwording van lokale milieuproblematiek (gelinkt aan de suikersector) en mogelijke gemeenschapsinitiatieven hierrond.

Tijdelijk werkloos geweest? Misschien heb je recht op de beschermingspremie!

Ben je tijdelijk werkloos wegens economische redenen of overmacht (géén medische overmacht), veroorzaakt door het coronavirus?

Dan heb je recht op een eenmalige premie van maximaal 780 euro als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 meer dan 52 volle of halve uitkeringen gekregen als tijdelijk werkloze wegens economische redenen of overmacht;
  • je was op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een werkgever die op bevel van de overheid gesloten is (horeca, pretpark,…);
  • je had op 1 maart 2021 een brutomaandloon* van minder dan 2.754,76 euro (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om uw daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021).

* Voor een vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een fictief voltijds loon, om dan te vergelijken met de loongrens.

De premie wordt in principe automatisch uitbetaald door het ABVV op je rekening. Heb je niets ontvangen en denk je in aanmerking te komen neem dan contact op met de Werkloosheidsdienst van het ABVV.