Vaccinatieverlof, hoe zit dat?

Als werknemer heb je het recht om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om een vaccin tegen Covid-19 toegediend te krijgen.

Het recht bestaat uit de nodig tijd voor de vaccinatie en verplaatsingen.

Als de werkgever erom verzoekt, dien je de uitnodiging om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een bepaalde plaats voor te leggen en een bevestiging van de afspraak. .

Lees meer info.

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en de belastingaangifte 2021: bijkomende belastingen betalen?

Tijdelijke werkloosheid wegens corona en de belastingaangifte 2021: opgelet voor de eindfactuur

Dankzij het A.B.V.V. werd het bedrag van tijdelijke werkloosheid wegens corona  verhoogd naar 70% (in plaats van 65%) van je bruto maandloon, geplafonneerd tot €2.754,76 per maand + een toeslag van €5,63 voor elke dag werkloosheid en dit ongeacht je gezinssituatie.

Deze uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing. In principe bedraagt deze voorheffing 26,75%. De regering-Wilmès (MR) en haar federale minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) hebben het tarief van de bedrijfsvoorheffing ingehouden aan de bron vanaf de maand mei 2020 verlaagd naar 15%, waardoor je meer netto-uitkering overhield.

Ondanks dat het A.B.V.V. een jaar lang voorstelde om uitkeringen voor de tijdelijke werkloosheid een preferentieel belastingregime van 16,5% zouden genieten, net zoals voor het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De regering heeft dit geweigerd!

Gevolg: er is te weinig ingehouden aan de bron en dat zal verrekend worden via de belastingaangifte van 2021!

Mogelijks scenario’s

  • Indien je in 2020 enkel uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen die bovendien niet zeer hoog waren, zal je in 2021 waarschijnlijk geen belastingen moeten betalen.
  • Indien je echter werk en tijdelijke werkloosheid hebt gecombineerd, zal je waarschijnlijk belastingen moeten bijbetalen. De bedrijfsvoorheffing van 15% ingehouden aan de bron was immers onvoldoende.

Tijdelijke werkloosheid en paasmaandag. Wie betaalt de feestdag?

Als je werkt is Paasmaandag een van de betaalde feestdagen die door de werkgever betaald wordt. Maar hoe zit dat als je tijdelijk werkloos bent als gevolg van de coronacrisis?

Ben je pas tijdelijke werkloos (ononderbroken periode van minder dan 14 kalenderdagen) dan behoud je als werknemer het recht op loon uitbetaalt door de werkgever.

Ben je al een tijdje tijdelijk werkloos (ononderbroken periode van meer dan 14 kalenderdagen) dan heb je recht op tijdelijke werkloosheid.

 

Overschakeling van wintertijd naar zomertijd

Op zondag 28 maart schakelen we over naar zomertijd. De klokken worden et een uur vooruit gedraaid: van 2 uur ’s morgens naar 3 uur.

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.
De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan!

Samenvattend:

nachtploeg bij de 2 uur veranderingen aaNtal bezoldigde uren bij overgang naar het zomeruur (voor 7u eff. Arbeid) aantal bezoldigde uren bij de overgang naar winteruur (voor 9u eff. Arbeid)
dezelfde ploeg 8 8
verschillende ploegen 8 9

You’ll Never Walk Alone

Op vrijdag 20 maart 2020 klonk op 180 Europese radiostations tegelijkertijd ‘You’ll Never Walk Alone’, om op die manier iedereen hoop en moed te geven. Ondertussen zijn we een jaar verder en zijn we er nog niet. Laten we dat samen doen, then you’ll never walk alleen.