Corona-ouderschapsverlof?

Corona-ouderschapsverlof is een nieuw soort verlof. Dit verlof wil werknemers helpen om tijdens de coronacrisis hun werk te verzoenen met de tijd die nodig is voor de opvang van hun kinderen.
Het nieuwe ouderschapsverlof bestaat naast het gewone ouderschapsverlof.
De nieuwe formule biedt soepelere toegangsvoorwaarden dan het gewone ouderschapsverlof, een hogere uitkering en ook de aanvraagprocedure verloopt sneller.

Er zijn 3 mogelijkheden :
• De onderbreking met 1/5. Zo kun je je prestaties verminderen en 80% van een voltijdse betrekking blijven werken.
• De onderbreking tot de helft. Zo kun je je prestaties verminderen en 50% van een voltijdse betrekking blijven werken.
• De voltijdse onderbreking. Zo kun je je prestaties voltijds onderbreken en volledig stoppen met werken. De voltijdse onderbreking is vanaf 1 juli 2020 enkel mogelijk voor de alleenwonende ouder en de ouder van een kind met een handicap. De andere werknemers kunnen het voltijds corona-ouderschapsverlof niet opnemen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen!