De pensioenbonus. Wablief?

De pensioenbonus is een financiële aanmoediging om langer aan de slag te blijven en je pensioen nog even uit te stellen. Het achterliggend idee is dat de overheid op die manier geld zou besparen, want die moet voorlopig geen pensioen uitbetalen, en krijgt tezelfdertijd extra
inkomsten, want de werknemer zal nog gedurende een bepaalde periode sociale zekerheidsbijdragen en personenbelasting betalen op zijn inkomen.

Wil je meer weten over de pensioenbonus, lees bijgevoegd pamflet.

PC 119 Voedingshandel: Tussenkomst kinderopvang

Elke ouder die werkt in de sector Voedingsnijverheid kan een tussenkomst van 3€ per dag (met een max. van 600 € per jaar) krijgen in de kosten voor kinderopvang voor ieder kind tussen 0 en 12 jaar. Voorwaarden:

  • Minstens 12 maanden gewerkt hebben in een bedrijf van de voedingshandel
  • een arbeidsovereenkomst hebben bij een werkgever van de voedingshandel op het moment van de opvang van het kind.
  • Beroep doen op een erkend kinderdagverblijf of een erkende (naschoolse) opvang.

Meer info of hulp bij aanvragen van de tegemoedkoming: neem contact op met ABVV Horval West-Vlaanderen

PC 118: Voedingsnijverheid: Tussenkomst kinderopvang

Elke ouder die werkt in de sector Voedingsnijverheid kan een tussenkomst van 5€ per dag (met een max. van 1.000 € per jaar) krijgen in de kosten voor kinderopvang voor ieder kind tussen 0 en 12 jaar. Voorwaarden:

  • Minstens één dag gewerkt hebben in een bedrijf van de voedingsnijverheid
  • Beroep doen op een erkend kinderdagverblijf of een erkende (naschoolse) opvang

Meer info of hulp bij aanvragen van de tegemoedkoming: neem contact op met ABVV Horval West-Vlaanderen

Lidbijdrage verhoging

Op 1 juli 2024 worden de lidbijdragen verhoogd. De vorige verhoging dd. van april 2023.

De verhoging is absoluut noodzakelijk om de werking met voldoende kwaliteit te kunnen blijven garanderen en zelfs uit te breiden. Op eenvoudig verzoek kan men de bijdragen verkrijgen.

Hulp nodig bij het invullen van de belastingsaangifte: laatste kans

Heb je, als lid, hulp nodig bij het invullen van je belastingsaangfite of wens je nazicht van de vereenvoudige aangifte? Wij helpen je graag.

Om iedereen een goede en zekere service te bieden bij het invullen van de belastingaangifte werken wij enkel op afspraak! Maak een afspraak via volgende link: ABVV WVL – Hoe kunnen we jou helpen? (abvv-wvl.be)

Enkel in Oostende en Ieper zijn er nog afspraakmomenten. Buiten de beslastingsservicemomenten hebben wij helaas hiervoor geen tijd.