Uitzendkracht? Je eindejaarspremie en syndicale premie komt eraan!

Als uitzendkracht krijg je een eindejaarspremie als  je minstens 65 dagen of 494 uren (of 78 dagen in een zesdagenweek) gewerkt hebt in de periode tussen 1 juli 2019  en 30 juni 2020.

Als je recht hebt op die eindejaarspremie, krijg je in december automatisch een formulier van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Als je lid bent van het ABVV, krijg je een extra syndicale premie van 104 euro bovenop de eindejaarspremie.

Bezorg daarom het volledig formulier aan Horval en wij betalen zowel de eindejaarspremie als syndicale premie uit. Wie de bon terugstuurt naar het Sociaal Fonds zal enkel de eindejaarpremie ontvangen!

Opgepast: wie het formulier verliest kan pas een duplicaat krijgen vanaf maart 2021!

 

Tijdelijke werkloosheid en de verplichting om wettelijke vakantiedagen op te nemen voor 31/12/2020

Heb je als werknemer nog openstaande vakantiedagen?  Vergeet ze dan niet op te nemen voor 31 december 2020. Want niet opgenomen vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar 2021.

Hoe?

  • Ben je aan het werk?
    Vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het jaar. Niet opgenomen vakantiedagen kunnen in principe dus niet worden overgeheveld naar het volgende jaar. Kan je door omstandigheden je verlof toch niet opnemen dan ben je de dagen kwijt, maar het vakantiegeld dat je ontving van de vakantiekas blijft verworven.
  • Ben je tijdelijk werkloos?
    De werkloosheidsreglementering voorziet dat de dagen die gedekt zijn door vakantiegeld moet uitputten ten laatste in de maand december. Indien je dit niet doet, dan zullen voor de dagen waarop je aanspraak had kunnen maken op vakantiegeld geen recht hebben op uitkeringen.