Met pensioen en toch bijverdienen?

Met pensioen en toch bijverdienen? Het mag en het kan, maar let op want in sommige gevallen kan je je pensioenuitkering tijdelijk kwijtspelen.

Wie minstens 65 jaar is en een rustpensioen ontvangt (eventueel in combinatie met een overlevingspensioen) mag onbeperkt bijverdienen. Eveneens wie nog geen 65 jaar is maar wel al 45 jaar heeft gewerkt bij het begin van het eerste rustpensioen.

Als je jonger bent dan 65 jaar na een loopbaan van minder dan 45 jaar, dan kan je ook bijklussen, mits rekening te houden met enkele voorwaarden. Er zijn maximum grenzen aan het te verdienen inkomen.

Wil je meer info: contacteer dan een Horval sociaal consulent.

Aangepaste openingsuren vanaf 14 september 2020

Vanaf maandag 14 september kunt u, in een aantal van onze kantoren, opnieuw terecht tijdens de vrije openingsuren. Wij blijven echter ook verder werken op afspraak.

Zowel tijdens de vrije openingsuren als langskomen op afsprak gelden de Corona-maatregelen (kom alleen, 1,5 m afstand houden, mondmasker dragen, handen ontsmetten). Onze kantoren zijn uitgerust met plexiglas om u en de medewerkers te beschermen.

Mogen wij vragen om ons zoveel mogelijk telefonisch/per mail te contacteren of op afspraak te komen. Dit geeft onze medewerkers de mogelijkheid om vlot en veilig te kunnen werken.

 

 

 

Voor de openingsuren van de ABVV Werkloosheidskantoren klik hier.

Referteloon betaald educatief verlof

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald educatief verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV 2020-2021 wordt omwille van een overschrijding van de spilindex in de periode september 2019 – augustus 2020, geïndexeerd met 2%.
Deze indexering brengt het bedrag op 2.987 euro (bruto).
Het referteloon zal dan ook vastgelegd worden op 2.987 euro (bruto).

Ben je langdurig ziek? Vraag na of je recht hebt op een aanvullende vergoeding.

In diverse sectoren of ondernemingen wordt een aanvullend vergoeding uitbetaald bij langdurig ziekte.

Een beperkt overzicht:

  • PC 118: Voedingsnijverheid: Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56 (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen) uitbetaalt door het Sociaal Fonds . Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.
  • PC 119: Handel in Voedingswaren: de voltijdse arbeiders kunnen vanaf de 2e maand ziekte een aanvullende vergoeding genieten van € 4,40 per dag gedurende 60 dagen. deeltijdse arbeiders genieten ook van deze vergoeding maar in verhouding tot hun prestaties.
  • PC 132: Technische land- en tuinbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €5 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)
  •  PC 144: Landbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €4,96 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)

Voor meer info neem contact op met Horval West-Vlaanderen.