Leidraad voor de uitwerking van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming

 

Sinds 1 april 2010 verplicht de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009 alle private organisaties in België om de krijtlijnen van een preventief alcohol- en drugsbeleid in hun organisatie in hun arbeidsreglement op te nemen. Ze kunnen ervoor opteren om dit verder uit te werken in concrete regels en procedures.

De Nationale Arbeidsraad heeft een leidraad ontwikkeld om in de ondernemingen het alcohol- en drugsbeleid te concretiseren of te evalueren.

Zie hier de link.

 

Voedingsnijverheid (PC 118): Werkbaar werk, Werk aan de winkel!

Een bedrijfs-cao rond “werkbaarheid van het werk”

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die reeds een “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 evalueren. Hierbij wordt nagegaan welke verdere acties ondernomen moeten worden. Het paritair comité raadt aan om tijdens de evaluatie een adviseur van Alimento uit te nodigen om toelichting te geven bij hun vernieuwd aanbod.

De ondernemingen met een syndicale delegatie, die nog geen “ondernemings-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid” hebben afgesloten, moeten deze ten laatste tegen 30.06.2020 afsluiten. Bedrijven die tegen deze deadline nog geen cao hebben afgesloten zullen een bijdrage van 0,10% van de loonmassa moeten betalen vanaf 01.01.2021 tot en met de datum van het afsluiten van een cao werkbaar werk.

De cao’s moeten voor 30.09.2020 aan Alimento bezorgd worden.

 

 

100 jaar index

In 2020 is het indexcijfer van de consumptieprijzen 100 jaar oud. Wat in het begin een eenvoudige wiskundige berekening was, is in de loop der tijd – economisch en syndicaal gesproken – uitgegroeid tot een zeer belangrijke indicator.

Inderdaad, in vakbondskringen, wie indexcijfer van de consumptieprijzen zegt, denkt … automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen.

De index, een prioriteit voor de vakbond, draagt bij tot het behoud van de koopkracht, maar werd al meermaals aangevallen. Recent nog met de indexsprong die de regering Michel-De Wever ons in 2015 heeft opgelegd.

Deze indexsprong heeft de werknemers en de sociaal uitkeringstrekkers veel gekost (en zal hen veel blijven kosten) ook al hebben ze er recht op.

Precies daarom heeft het ABVV, naar aanleiding van 100 jaar indexcijfer van de consumptieprijzen op een eenvoudige en duidelijke manier willen uitleggen wat dit indexcijfer betekent. En vooral ook wijzen op het belang van de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen, door enkele clichés te doorbreken die verband houden met de toepassing ervan.

Lees de e-brochure

 

SWT of het vroegere brugpensioen in de Voedingsnijverheid (PC 118)

De mogelijkheden:

  • SWT vanaf 62 jaar mits een beroepsloopbaan van 40 jaar (Mannen)/ 36 jaar (Vrouwen)
  • SWT vanaf 59 jaar en 40 jaar beroepsloopbaan
  • SWT vanaf 59 jaar en 33 jaar loopbaan waarvan 20 jaar nachtarbeid
  • SWT vanaf 59 jaar (voor 30/6/2021 en voor einde contract) en 33 jaar loopbaan waarvan 5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep de laatste 10 jaar
  • SWT vanaf 59 jaar  (voor 30/6/2021 en voor einde contract) en 33 jaar loopbaan waarvan 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep de laatste 15 jaar
  • SWT vanaf 59 jaar (voor einde contract)en 35 jaar loopbaan waarvan 5 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep de laatste 10 jaar
  • SWT vanaf 59 jaar (voor einde contract)en 35 jaar loopbaan waarvan 7 jaar tewerkstelling in een zwaar beroep de laatste 15 jaar
  • SWT vanaf 58 jaar en 35 jaar loopbaan en mindervalide zijn of ernstige medische problemen hebben

Denk je in aanmerking te komen neem dan contact op met Horval-wvl voor meer informatie.