Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Horeca – Gids goede praktijken covid-19

Deze gids “Goede Praktijken Horeca” van de sociale gesprekspartners uit het hotelbedrijf (PC 302) herneemt de voorwaarden om op een veilige wijze de horeca te kunnen opstarten.

Deze kwam tot stand op voorstel van de business continuity groep van de ERMG, met de medewerking van Dr. Karel Vandamme als expert en met de GEES

De Regering zal, na definitief advies van de GEES en de Veiligheidsraad, uiteindelijk beslissen welke onderdelen verplicht en welke een aanbeveling zullen zijn.

Na bespreking binnen de GEES zal de Nationale Veiligheidsraad zich bovendien nog dienen uit te spreken over :

  • Het uur waarop horecazaken mogen openen
  • Welke horecazaken voorlopig nog niet zullen mogen openen
  • De regels voor sociale contacten die ook van toepassing zullen zijn op de tafelsamenstelling in de horeca.

Dit wordt verwacht op 3/6/2020.

Lees de ‘Goede Praktijken Horeca’.

Horeca heropstarten? Veiligheid eerst!

Horval helpt mee aan de heropstart van de Horeca! ook al is de datum van heropstart nog niet bekend, toch hopen heel wat werkgevers en werknemers om op 8 juni te kunnen heropstarten. De Nationale Veiligheidsraad dient zich hierover volgende woensdag uit te spreken.

Wij eisen alle garanties om ervoor te zorgen dat de heropstart in alle veiligheid kan gebeuren, in de eerste plaats voor de werknemers maar ook voor de klanten.
De maatschappelijke uitdaging is enorm, ten eerste voor de volksgezondheid, maar ook voor het overleven van de economie. Alle veiligheidsmaatregelen zullen strikt in acht genomen moeten worden. Een tweede lockdown zou de doodsteek zijn voor de sector.

Wij willen de horecawerknemers alvast informeren. Lees verder.

Vanaf mei minder bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid corona

Ben je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona dan krijg je 70% van het gemiddelde begrensde loon. De daguitkering tussen ligt tussen € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand krijgt je gemiddeld 26 daguitkeringen (werkloosheidsuitkeringen worden berekend in de zesdagenweek).

Daarnaast krijgt je een supplement van 5,63 euro per dag.

Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Moeite om uw belastingbrief in te vullen?

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, passen we onze belastingservice dit jaar aan.

Het aantal bezoekers in onze gebouwen is vanzelfsprekend beperkt, zodat we de gezondheid van onze leden en van onze medewerkers kunnen beschermen. Het is dus enkel mogelijk om na het maken van een afspraak gebruik te maken van onze dienstverlening.

! Enkel voor aangiftes voor loontrekkenden, niet voor zelfstandige activiteiten in hoofd of bijberoep.

Afspraak maken kan via www.abvv-wvl.be/belastingen.

Ziek wegens Corona in de voedingsnijverheid ?

Bent u tewerkgesteld in de voedingsnijverheid en werd u ziek door Corona gedurende de periode van 13.03.2020 en 31.12.2020, dan kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een aanvullende vergoeding bij het Sociaal Fonds.

De tussenkomst bedraagt 19.30 € bruto per dag en wordt uitgekeerd in een zesdagenweek.

U kan deze aanvullende vergoeding aanvragen ongeacht uw anciёnniteit en tewerkstellingsbreuk  ( m.a.w. ook deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties ).

Contacteer ons voor meer info !

 

 

Corona-ouderschapsverlof ook voor uitzendarbeiders!

Het corona ouderschapsverlof werd goedgekeurd voor de periode van 1 mei 2020 tot eind juni 2020.

Voor uitzendkrachten gelden dezelfde voorwaarden als voor vaste werknemers:

  • 1 maand anciënniteit hebben bij de werkgever (het uitzendkantoor).  Weekcontracten tellen mee voor de berekening van de maand anciënniteit
  • Het corona ouderschapsverlof kan enkel worden uitgeoefend zolang de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst