Verhoging lidbijdrage

Op 1 april 2023 worden de lidbijdragen verhoogd.

De verhoging is absoluut noodzakelijk om de werking met voldoende kwaliteit te kunnen blijven garanderen en zelfs uit te breiden. Op eenvoudig verzoek kan men de bijdragen verkrijgen.

! Bij een lidbijdrageverhoging worden alle achterstallige bijdragen betaald aan het nieuwe tarief. Het is dus belangrijk altijd in orde te zijn met je betalingen.

Gebruik ecocheques uitgebreid

Ecocheques kunnen voortaan ook gebruikt worden voor de aankoop van grote tweedehandselektrotoestellen (met uitzondering van hybride apparaten), of voor alle producten met een FSC- of PEFC-label (duurzaam bosbeheer). Ook een parkeerplaats of abonnement op een fietsparking kan met ecocheques betaald worden.

Jeugdvakantie

Als werknemer heb je recht op een aantal vakantiedagen en vakantiegeld.
Die berekening wordt gemaakt op basis van je werk in het jaar voordien. Werkte je bijvoorbeeld in 2022 heel het jaar, dan krijg je in 2023 vier weken betaalde vakantie. Volgens dit systeem zouden schoolverlaters het jaar na hun afstuderen slechts recht hebben op een beperkt aantal vakantiedagen en vakantiegeld. Je studeerde immers tot eind juni en kon in het beste geval pas in juli aan de slag. Om dit probleem op te lossen heb je als schoolverlater recht op ‘jeugdvakantie’.

Voor meer info lees de Infofolder van ABVV-Jongeren. 

 

Tijdelijke werkloosheid corona volledig gelijkgesteld voor vakantieberekening

Een overwinning!
Tijdelijke werkloosheid door corona in 2022 wordt als gelijkgestelde periode gezien voor vakantiedagen en vakantiegeld in 2023. Dat heeft de minister van Werk Dermagne net bevestigd. ABVV heeft ervoor gevochten om deze periodes van werkloosheid volledig gelijk te stellen voor de berekening van je jaarlijkse vakantie. En dat is gelukt ✊

Forfaitaire daglonen in de horeca voor personeel die werkt op dienstpercentage

Werk je op dienstpercentage in de horeca dan worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van een forfait, vastgelegd door de RSZ. Er wordt dus geen rekening gehouden met het werkelijke bedrag van het dienstpercentage. De bedragen van de forfaits zijn geïndexeerd.

Gelegenheidswerkneners in de horeca, ook wel extra’s genoemd, kunnen maximaal 2 dagen naeen tewerkgesteld zijn. Voor een maximum van 50 dagen per kalenderjaar worden de sociale bijdragen berekend op een uur/dagforfait in plaats van het effectief uurloon. De uur/dagforfaits zijn eveneens aangepast aangepast.

Ook gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw worden voor een maximaal aantal dagen per jaar sociale bijdragen berekend op een dagforfait. Het aantal dagen is afhankelijk van de subsector.

De dagforfaits die gelden vanaf 1 januari 2023  lees je door hier te klikken. 

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen.