Nieuwe cao’s mbt SWT

De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondertekende enkele nieuwe cao’s met betrekking tot specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen.

De toegangsleeftijd tot het algemeen stelsel SWT ligt nu op 62 jaar. Cao’s kunnen lagere leeftijd voorzien en of de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt regelen.

De NAR heeft nieuwe cao’s getekend met betrekking tot:

  • Zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen: 59 jaar
  • Medische problemen: 58 jaar
  • Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: 58, 59, 60 jaar
  • Uitkeringen voor landingsbanen: 55 en 57 jaar

Meer informatie te verkrijgen bij de HORVAL West-Vlaanderen- sociaal consulenten.

Tot 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft het bestaande contingent van 100 vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 uren.

Om te overuren te kunnen presteren, moeten zowel werkgever als werknemer akkoord gaan. Het akkoord moet op papier staan. Dat akkoord kan door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Het akkoord blijft 6 maanden gelden en kan telkens opnieuw hernieuwd worden.

Deze aanpassing heeft geen invloed op de wettelijke mogelijkheid om de overurenenveloppe verder uit te breiden tot maximum 360 uur in de sectoren.

 

Niemand blijft achter: Brieven aan delegees

 

Niemand blijft achter

Brieven aan delegees

 

De Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 26 mei 2019 zullen bepalend worden voor de komende jaren. Het is meer dan ooit belangrijk om voor een omslag te zorgen in het politieke landschap.

We schreven 7 brieven aan onze delegees waarin we onze toekomstplannen uit de doeken doen. Want elk kantelmoment begint met hoop en ideeën. Hoop hebben we. Een hoop prachtige, haalbare ideeën ook. En die kunnen zich vertalen in zeer concrete maatregelen.

Daarom deze brieven.

We zijn in staat om mensen te overtuigen, want we hebben een prachtig programma, een eisenbundel waar iedereen beter van wordt, verkiezingsvoorstellen waarbij niemand achter blijft. Want dat is hét probleem: teveel mensen worden achtergelaten. Dat moet en kan anders.

Voor ons blijft niemand achter.