Tip van de maand: haal steeds je aangetekende brieven af!

Als je een aangetekende brief toegestuurd krijgt, neem het zeker in ontvangst of haal het op! Een aangetekende brief is geldig, ook al neem je hem niet in ontvangst!

Verstuur je een aangetekende brief, hou  zeker het bewijs van afgifte van uw aangetekende zending bij. Krijg je de brief terug met de vermelding ‘niet afgehaald’, bewaar dan de teruggestuurde enveloppe ongeopend! Bij een latere twist kan je die dan als bewijsstuk voorleggen om aan te tonen dat je de aangetekende brief wel degelijk hebt verzonden. Voor het geval de bestemmeling je brief niet in ontvangst heeft genomen stuur je best een copie via gewone post. zo heeft de bestemmeling zeker kennis van de feiten.