Verandering van werkgever? Er zijn gevolgen voor het tijdskrediet en de thematische verloven!

Ben je in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof en verander je van werkgever of is er een overdracht van werkgever dan moet in vele gevallen de loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof stopgezet worden.

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof is namelijk aangevraagd in kader van een bestaande arbeidsverhouding met de oude werkgever.

In geval je overgaat naar een nieuwe werkgever moet loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof, aangevraagd bij de oude werkgever dan ook stopgezet worden. De arbeidsverhouding met je vroegere werkgever is namelijk beëindigd.

Indien je opnieuw loopbaanonderbreking/tijdskrediet/thematisch verlof wenst te genieten, moet je bij je nieuwe werkgever een aanvraag indienen, wat betekent dat de verschillende vereiste voorwaarden bij deze werkgever vervuld moeten zijn.

Maar, er zijn uitzonderingssituaties! Onder andere bij overgang van onderneming of fusie van ondernemingen.

Informeer je dus vooraf bij HORVAL!