Ga niet zomaar in op een ontslagvoorstel!

Veel bedrijven hebben het financieel moeilijk door corona. Doet jouw werkgever je een voorstel van ontslag omwille van de moeilijke situatie? Denk dan tweemaal na!

Sommige ontslagvoorstellen hebben heel wat voordelen voor de werkgever, maar serieuze gevolgen voor jou!

  1. Teken nooit zomaar voor je ontslag! Daarmee zet je je werkloosheidsuitkering op het spel. Informeer je eerst bij ons!
  2. In sommige sectoren (oa. in de horecasector) verlies je bij ontslag nemen met wederzijdse toestemming het recht op eindejaarspremie.
  3. Het je ander werk en kom het goed uit om zonder opzegtermijn te vertrekken, dan kan je ingaan op een ontslag met wederzijdse toestemming. Laat de dading eerst lezen door ons!
  4. Ga na of je recht hebt op een bestaanszekerheidsvergoeding.