Gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid wegens corona voor vakantiegeld.

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona worden gelijkgesteld voor de dagen jaarlijkse vakantie en voor het wettelijk vakantiegeld in 2021 als:

  • De dagen werkloosheid wegens overmacht corona geattesteerd worden door de RVA
  • je  verbonden was door een arbeids- of leerovereenkomst op de dag waarop geacht wordt normale werkelijke arbeid te verrichten die de eerste dag der gelijkstelbare periode voorafgaat