Eindejaarspremie voor uitzendkrachten

Heb je tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 minstens 65 dagen of 494 gewerkt (78 dagen in de zesdagenweek) dan heb je in december recht op een eindejaarspremie. Heb je echter 60 dagen of 465 uren gewerkt als uitzendarbeid en werd je erna aangeworven vals vaste werknemer dan heb je ook recht op een eindejaarspremie .

Als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je in december automatisch een formulier toegestuurd van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Daarmee ga je naar je ABVV-kantoor of rechtreeks naar Horval-kantoor.

Weet je: Als je lid bent van de vakbond en recht hebt op een eindejaarspremie, heb je eveneens recht op een syndicale premie. De syndicale premie wordt samen met de eindejaarspremie betaald, op voorwaarde dat je het formulier binnenbrengt bij ABVV / Horval.