Kan je tijdelijk werkloos zijn als je werkgever jaarlijks vakantie neemt?

Een vraag die jaarlijks terugkeert: Kan je tijdelijk werkloos zijn als je werkgever jaarlijks vakantie neemt?

Werknemers die geen recht of geen recht meer hebben op een voldoende aantal vakantiedagen om de volledige periode van sluiting te overbruggen, kunnen tijdelijk werkloos gesteld worden voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.

Maar opgepast, het feit werkloos te zijn mag echter niet het gevolg zijn van de keuze van de werknemer.  Als werknemer moet je betaalde vakantiedagen, jeugdvakantie of seniorvakantie  prioritair uitputten tijdens de periode van sluiting . Doe je dit niet, dan wordt je voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heeft hij voor deze dagen geen recht op uitkeringen.  Deze redenering geldt uiteraard niet voor vakantiedagen genomen bij een voorgaande werkgever.

Wanneer er geen sluiting is en heb je geen of onvoldoende vakantiedagen verworven kan je uiteraard niet tijdelijk werkloos worden gesteld wegens sluiting.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de Werkloosheidsdienst van het ABVV West-Vlaanderen!