Verlenging en uitbreiding van het vaccinatieverlof

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd die de toekenning van het recht op klein verlet aan werknemers op klein verlet met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 verlengt tot 30 juni 2022 (eventueel nog eens verlengbaar met een supplementaire periode van zes maanden) .

In het kader hiervan wordt het recht op klein verlet tevens uitgebreid tot situaties waarin de werknemer een minderjarig kind dat met hem samenwoont, moet begeleiden naar een vaccinatieplaats.  Een wetgevend initiatief zal nog worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de verlenging en de uitbreiding van het recht op klein verlet zal ingaan met ingang van 1 januari 2022.