Jobstudent in het eerste kwartaal 2022? Extra uren presteren buiten het contigent kan.

Studenten zijn vrijgesteld van de ‘gewone’ sociale zekerheidsbijdrage voor maximum 475 uren per jaar. Voor die uren (contigent genoemd) is een er een specifieke solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Studenten die in het eerste kwartaal van 2022 werken in de zorgsector of onderwijs kan onbeperkt aantal uren presteren buiten het contigent. In alle andere sectoren is het maximum 45 uren dat buiten het contigent mag gewerkt worden.

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen.