Brochure “Ik engageer mij in mijn Europese Ondernemingsraad – De 10 onmisbare sleutels”

Speciaal voor de nieuw verkozenen in bestaande Europese ondernemingsraden (EOR) werd een brochure met algemene kijk op de werking van de Europese ondernemingsraden en hun bestaansreden

  1. Wat is de oorsprong van de EOR?
  2. Wat is een EOR en wat is de bedoeling ervan?
  3. Welke omzetting van de richtlijn in het nationaal recht?
  4. Hoe de onderhandelingen over een EOR opstarten?
  5. Hoe worden de mandaten onder de landen verdeeld en welke functies bestaan er binnen de EOR?
  6. Over welke onderwerpen heb ik recht op informatie en raadpleging?
  7. Hoe constructieve vergaderingen organiseren?
  8. Welke andere werkmethodes zijn er?
  9. Waar vind ik hulp van het ABVV?
  10. Nood aan bijkomende informatie?