Wij zijn in rouw. Carine Vermoote, delegee en militant-ondervoorzitter, is overleden.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid delen wij u mede dat Carine Vermoote, na een kortstondige ziekte,  is overleden.

Carine was jarenlang delegee bij Morubel, zeevruchten verwerkend bedrijf te Oostende.

Ze stond dagelijks in de bres voor de arbeiders die problemen hadden, ze ijverde voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden en was een luisterend oor voor velen.

We gaan Carine herinneren als een zeer sociaal en integere vrouw. Steeds ten dienst van de organisatie. ’s Avonds of in het weekend meehelpen met activiteiten, deelnemen aan vergaderingen en dergelijke, voor Carine was niets teveel.

Ze speelde een actieve rol binnen de Congressen, het Dagelijks Bestuur, de Financiële Commissie en de Militantenraad. Ook zetelde ze in het Federaal Comité.

Ze nam, namens onze centrale, deel aan diverse Europese vakbondsseminaries en Ronde tafel-debatten in het kader van een sociaal duurzame visverwerkende industrie, met de focus op betere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Was het nu in Oslo, Venetië, Rome, Boulogne-sur-Mer of Brussel: meerdere keren nam ze het woord over de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, de arbeidsvoorwaarden en de noodzaak van collectief overleg in de zeevruchtensector. Ze was het hart ervan in over de mensonwaardige toestanden in de verre landen. Als eerste wou ze solidariteitsacties opzetten. Onder andere over de wantoestanden bij Cintra Mina in de Philippines. Ze droomde van een sociaal label. Een label zoals ASC of MSC waar ILO-Conventies worden nageleefd.

Er werden ook eerste contacten gelegd om in Cuba een syndicale wisselwerking op poten te zetten met EPICOL in Pinar Del Rio. Dit jaar zou het gestalte krijgen.

Ondanks al haar levenslust en wilskracht heeft zij de strijd niet kunnen winnen.

Bedankt Carine, voor je inzet en die vele mooie momenten die wij mochten meemaken. Je gedrevenheid en je jovialiteit zullen ons altijd bijblijven.

We nemen afscheid van een levenskameraad.

Onze oprechte deelneming aan haar familie en vrienden.