Technische land- en tuinbouwwerken: recht op vergoedingen bij werken op verplaatsing

Werk je binnen de sector van de Technische land- en tuinbouwwerken (PC 122) en moet je van je  werkgever op verplaatsing gaan werken? Dan moet je werkgever  voorzien in een behoorlijke huisvesting en in de kost.

Wanneer de werkgever in de onmogelijkheid verkeert om dit te doen, moet hij een vergoeding van  17,86 EUR per nacht betalen voor de huisvesting en  17,86 EUR  per dag voor de maaltijden.

Wanneer je op verplaatsing werkt, heb je bovendien per volledige werkdag recht op 9,68 EUR scheidingsvergoeding.