Feesdagvergoeding voor seizoenarbeider in de land- en tuinbouw.

Werk je op een feestdag als seizoenarbeider in de landbouw (PC 144) of in de tuinbouw (pc145) dan heb je recht op een feestdagenvergoeding!

 

Logisch toch?
In principe mag er niet gewerkt worden op een feestdag. Wie toch werkt omwille van pluk- of oogstwerkzaamheden heeft recht op het loon voor de gepresteerde uren en een vrije dag ter compensatie. Maar gezien seizoenarbeiders in de sector werken met dagcontracten kan er geen compensatiedag gegeven worden. Daarom werd er een sectorale cao afgesloten waarin voorzien wordt dat seizoenwerknemers die arbeid verrichten op een wettelijke feestdag, nadien aanspraak kunnen maken op een feestdagvergoeding die een compensatie vormt.

Bedrag?
Het gemiddelde van het aantal gewerkte uren per dag in de loop van maximum 4 voorgaande weken x het uurtarief

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen !